Imagen
[1998?]
Document manuscrit i reprografiat. -- Dos cercles concèntrics traçats amb bolígraf i, tot al llarg del perímetre del cercle interior, diversos tipus de sabates traçats amb bolígraf; i, al dessota de la composició concebuda amb dos cercles concèntrics i diverses figures de sabates disposades en cercle, el terme "Plaza" en majúscula escrit amb bolígraf probablement a manera de títol, traçat amb bolígraf. -- La composició visual està signada amb bolígraf per Joan Brossa. -- Al recto del full 285, una versió reprografiada de la composició visual amb el títol "Plaça". Al recto del full 286, una versió de la composició visual reprografiada sense títol, i.e.
un full de fons negre i les figures de la composició traçades en blanc. Al verso del full 301, dues provatures traçades amb bolígraf per a concebre la composició visual. Al recto del full 302, una versió de la composició visual reprografiada amb el títol "Plaça" i la signatura de Joan Brossa reprografiada. -- Al recto del full 287, un esbós reprografiat d'un poema corpori concebut a partir de la composició visual. Del recto del full 289 al recto del full 294, diversos esbossos per a concebre les mides del poema corpori o la instal·lació del poema en un espai del vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt. -- Al recto del full 300, diverses referències de composicions visuals traçades amb llapis potser per a seleccionar una obra per al vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt, i.e. una referència d'una composició visual amb una lletra "O" i un element superposat en una secció del traç circular de la lletra, potser una etiqueta, traçat amb llapis; una referència d'una composició visual amb la figura d'un balancí amb l'eix concebut amb una lletra "U" capgirada, amb un número "3" en un extrem de la palanca del balancí i un número "1" a l'altre extrem de la palanca, traçat amb llapis; una referència d'una composició visual amb la figura d'una lletra "O", i.e. una secció de la lletra escapçada i disposada diagonalment, traçat amb llapis; i una referència d'una lletra "O" amb el terme "Plaça" en majúscula, traçat amb llapis. -- Al recto del full 281, una llista reprografiada de termes traduïts del català a l'alemany, i.e. els termes "plaça", "menjar", "beure", "mirar", "veure", "art", "sabata", "banc", "ull" i "ampolla". -- Al recto del full 282, una composició visual reprografiada amb els termes en alemany "Sehen" i "Essen" i els termes equivalents en català "Veure" i "Menjar", potser per a l'exposició "Menjar art, Essen Sehen" celebrada al Commerzbank Tower de Frankfurt l'any 1997; i.e. el terme "Sehen" en majúscula i capgirat escrit al dessota del terme "Essen", i una fletxa a cada costat dels termes que parteixen d'un dels termes i apunten a l'altre, i, a un marge, els termes equivalents en català escrits amb una lletra de mida menor, i.e. el terme "Veure" en majúscula i capgirat escrit al dessota del terme "Menjar". -- Al recto del full 283, una composició visual reprografiada amb la figura d'un ull i una ampolla juntament amb els termes alemanys que designen aquestes figures, i.e. "Auge" i "Flasche"; i.e., la figura d'un ull de forma ametllada amb el terme "Auge" i, al dessota de la figura de l'ull, la figura d'una ampolla disposada diagonalment i el terme "Flasche" escrit al peu de la figura. -- Al recto del full 284, una composició visual reprografiada amb la figura d'una sabata i el terme alemany que designa aquesta figura, i.e. "Schuh". -- Al recto del full 299, una referència d'inventari d'Isidre Vallès i Rovira escrita amb bolígraf; i.e. "Plaza, roda de peus" escrit amb bolígraf.
El full 299 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment retallat d'un sobre. -- Al recto del full 301, una composició de 9 versos titulada "El puny del món"; Comença, "Treballar és una manera de tornar-se pobre."; Acaba, "Ja està bé que la gent [++++] / però és que ara ho fan per [+++] la tele", vers lliure, escrit amb tinta i amb llapis (corr. en llapis). Al recto i al verso del full 301, diverses provatures escrites amb tinta i amb llapis per compondre els versos de la composició. -- Al verso del full 301, el nom "Tippi Hedren" escrit amb llapis. -- Al verso del full 301, el cognom "Altaió" escrit amb llapis, i.e. Vicenç Altaió. -- Al verso del full 301, una referència d'un cartell concebut per Joan Brossa per a un festival de Barcelona, potser el Festival d'Estiu de Barcelona, Grec, de l'any 1996, escrita amb tinta. -- Al recto del full 288, dues figures reprografiades, potser dues cares pixelades d'una o dues persones.

Technical details

Belongs to:
Other > [Documentació sobre el vestíbul del Commerzbank Tower de Frankfurt per a un projecte de poema corpori i de poemes visuals]
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Series:
Sub-subsèrie Poemes corporis. Subsèrie Obra objectual. Sèrie Esborranys d'obra visual i objectual. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publication/Production:
[1998?]
Language:
Catalan
German
Spanish
Material type:
Document
Identification number:
A.JBR.03508.013.005
Call number:
BROSSA_MANUS_ESB_OBJ_PC_00001_010_003_GF_001
The blood of sensibility is blue / I consecrate myself / To find its most perfect expression.
Derek Jarman