Imagen
1959
Document mecanoscrit i manuscrit dels estatuts de l'Asociación de Artistas Actuales de 25 de febrer de 1959. Està relacionat amb el document A.MAR.0001, estatuts anteriors sobre els quals es basa aquest document. Són un esborrany dels estatuts de la Asociación de Artistas Actuales amb 55 articles que versen sobre: el nom, finalitats, domicili i personalitat; els socis; l'assemblea; de la junta de govern; el president; el secretari; del tresorer; els altres membres de la junta; el jurat de selecció; les organitzacions filials; la relació amb entitats afins; les recompenses i distincions; el règim econòmic; la duració i dissolució; i la modificació dels estatuts.
En aquest esborrany s'inclou entre els objectius del Museu la creació d'un Museu d'art actual que antecedeix la creació del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967). Conté una nota manuscrita al primer full on diu "Mi ejemplar". Podria ser una de les còpies que es van distribuir entre els fundadors de l'Asociación de Artistas Actuales.

Technical details

Belongs to:
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967) Fonds > Museum precedents: Asociación de Artistas Actuales (AAA)
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
Series:
Secció Antecedents del Museu: Asociación de Artistas Actuales (AAA). Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
Publication/Production:
1959
Dimensions/Duration:
Dimensions: 31,3 x 21,3
Language:
Spanish
Material type:
Document
Identification number:
A.MAR.0003
Call number:
MACB59-67_AAA_03

Related Archive documents

Other related Archive documents