Imagen
[197-?-199-?]
Document manuscrit. -- El full 1 correspon a un retall que conté la nota indicativa "Manuscrits" escrita amb llapis juntament amb el número d'ordre (o número ordinal) "16" escrit amb llapis. -- Els fulls 2 i 3 s'han obtingut de reutilitzar un formulari per a la recollida d'adhesions a favor de la campanya "Barcelona-92 en català" per a la promoció de la llengua catalana als Jocs Olímpics de Barcelona organitzada per l'entitat Xarxa Cultural. -- Al recto del full 2, tres versos escrits amb llapis per a una composició; i.e., "en un terme fix. Durant la nit es fica a la casa / i s'amaga sota una taula. El milionari se l'emporta / de criat a fer càmping. El germà, venjatiu, i el pare,", escrit amb llapis.
Al verso del full 2, una provatura escrita amb llapis per a compondre el primer vers; al recto del full 3, una versió escrita amb llapis dels tres versos (corr. en llapis); i al recto del full 2, una referència a la revista "Canigó: setmanari català d'informació general" potser en relació amb els versos de la composició, i.e. "Declaracions publicades a 'Canigó', 2 de nove[mbre] de 1[++]", escrit amb llapis. -- El full 11 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment estripat d'un element de difusió potser relacionat amb l'arquitectura modernista, amb el nom imprès de Josep Puig i Cadafalch i de Lluís Domènech i Montaner. Al recto del full 11, diverses notes escrites amb llapis poc intel·ligibles, i la frase "Cas Iranzo" escrita amb llapis probablement en relació amb Pascual Iranzo. -- Al recto del full 13, diversos títols de peces de teatre (o poesia escènica) escrits amb bolígraf; i.e., "Aquí al bosc", "El rellotger", "El bell lloc", "Al Canigó ja no hi ha àguiles" i "Diume[n]ge", escrit amb bolígraf. -- El full 15 s'ha obtingut de reutilitzar un retall de premsa del diari "La Vanguardia" del 13 de maig de 1984. Al recto del full, diverses sentències breus (o màximes) escrites amb llapis potser per a concebre versos de composicions o fragments d'altres textos. -- El full 16 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un fullet publicitari en castellà que anuncia un establiment comercial d'antiguitats del carrer de Balmes de Barcelona. Al recto i al verso del full, diverses provatures escrites amb llapis per a concebre el títol d'una peça de teatre (o poesia escènica), probablement de l'obra publicada sota el títol "La jugada" (1953); i.e., "El frau", "L'artimanya", "Ordit engany: obra en un acte", "La jugada: obra en un acte", "Mala jugada", "Mala passada: obra en un acte", o " La partid[a]: obra en un acte", escrit amb llapis (corr. en llapis). -- El full 18 s'ha obtingut de reutilitzar una invitació de l'Ateneu Barcelonès a un homenatge pòstum a Carles M. Espinalt organitzat el 10 de juny de 1993 amb la intervenció d'Esteve Albert i Corp, Josep Bullich, Encarna Parreño, Nati Muñoz Espinalt i com a presentador Heribert Barrera. -- Al recto del full 18, dues referències de textos de Joan Brossa escrites amb bolígraf; i.e., una referència de tres odes sota el títol col·lectiu "Tres odes des de muntanya" pertanyents a l'obra "Avanç i escampall" (1957-1959), publicada al recull "Poesia rasa: tria de llibres (1943-1959)" (Esplugues de Llobregat, Barcelona: Ariel, cop. 1970), i l'acció espectacle "Homenatge a Joan Miró" del recull de "Postteatre" publicat al tercer volum de les obres completes de poesia escènica de Joan Brossa, i.e. "Teatre complet" (Barcelona: Edicions 62, 1978). -- El full 19 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre tramès a Joan Brossa i a Pepa Llopis de l'entitat Domus Jani, Istituto internazionale per l'arte totale. Al recto i al verso del full, diversos noms de cineastes en majúscula escrits amb tinta; i.e., "Lee Remick", "Patrice Leconte", "Perci Adlon" (i.e., Percy Adlon), "Stephen Friars" (i.e., Stephen Frears), "Raoul Walsh", "Lili Palmer" (i.e., Lilli Palmer), "Ernest Borgine" (i.e., Ernest Borgnine), "Burt Lancaster", "Bruno Ganz", "Lee Malvin" (i.e., potser Lee Marvin), "Rey Harrison" (i.e., potser Rex Harrison), "Pialat" (i.e. Maurice Pialat), "Enouk Aimée" (i.e., Anouk Aimée), "Jame Stew[++]" (i.e., potser James Stewart), "Gregor Peck" (i.e., probablement Gregory Peck), "Tanner" (i.e., Alain Tanner) i "Cid Charisse" (i.e., Cyd Charisse). -- Al recto i al verso del full 20, diverses sentències breus o màximes escrites amb tinta (algunes ratllades amb llapis); i.e., "El pobre no té autoritat / encara que digui la veritat.", ratllat amb llapis, "Qui no enganya, no guanya.", "Cal sentir amb el pensa[men]t / i pensar amb el sentiment: / que el senti[me]nt pensi / i el pensam[en]t senti", "No és igual escriure un vers / que un poema d'un sol vers", "El poder adinera i el diner apodera." (ratllat amb llapis), "El costum és una segona naturalesa." (ratllat amb llapis), "On parla l'or tothom calla." (ratllat amb llapis), "Qui és l'enemic? -El del teu ofici." (ratllat amb llapis) o "Si bé em vols, les teves obres m'ho diran." (ratllat amb llapis). -- Al recto del full 20, dues provatures traçades amb llapis probablement per a concebre un poema corpori amb la figura d'un llibre entreobert, traçat amb llapis. -- Al recto i al verso del full 21, diverses referències de textos de Joan Brossa escrites amb tinta o amb llapis potser seleccionats per a una publicació; almenys algunes referències són de peces de teatre (o poesia escènica), i.e. "Ciutat del Sol" (i.e., "La ciutat del sol"), "Sargatana", "Tricuspis (corda)", "Molí de Júpiter" (i.e., "El molí de Júpiter"), "Noël noir", "Mosca de bronze" (i.e., "La mosca de bronze") o "Torna el nocturn". -- El full 22 correspon a un retall de premsa que conté un fragment de l'article "Santa Coloma de Farners dedica una obra de Subirachs a Espriu" de Quirze Montsoliu, publicat al diari "Avui" el 17 de juliol de 1986; l'article és una notícia que informa de la inauguració d'una escultura de Josep M. Subirachs a Santa Coloma de Farners dedicada a Salvador Espriu coincidint amb el setanta-tresè aniversari del poeta català. Al verso del retall, un fragment del text de la notícia transcrit amb bolígraf per a completar l'article, relatiu a l'edició d'un segell commemoratiu amb l'efígie de Salvador Espriu. -- El full 23 s'ha obtingut de reutilitzar un sobre adreçat a Joan Brossa del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Al recto del sobre, el cognom "Domènec" escrit amb bolígraf vermell juntament amb una adreça de Barcelona i un número de telèfon; i al verso del sobre, una referència a l'estança dinou del recull "Estances" de Carles Riba (Barcelona: Selecta, cop. 1947), i.e. "Estança 39, pàg. 181" escrit amb bolígraf. -- El full 92 s'ha obtingut de reutilitzar un retall de premsa del "Diari de Barcelona", i.e. les sigles impreses "DdB" d'aquest rotatiu. Al recto del full 92, el nom "Xaharazat" escrit amb llapis; i.e., el nom del personatge Xahrazad, narradora dels contes àrabs de l'obra "Les mil i una nits". -- El full 138 s'ha obtingut de reutilitzar un element de difusió publicitària de Barna-Arts, un establiment de Barcelona dedicat a la venda de productes del sector de les belles arts. -- Al recto del full 138, una provatura escrita amb bolígraf per a concebre un fragment d'un text en prosa publicat sota el títol "S'aixeca el teló", i probablement una nota de l'autor relativa a una versió reduïda del text; el fragment de text es refereix a un reportatge cinematogràfic realitzat per Francesc Català-Roca com a testimoni d'un espectacle de titelles de la companyia Putxinel·lis Claca que va comptar amb la col·laboració de Joan Miró. Al recto del full 138, una provatura escrita amb llapis per a concebre un altre fragment del mateix text referit a una companyia de ballet. -- Al recto del full 138, diverses provatures escrites amb bolígraf per a concebre un text en què Joan Brossa expressa el seu interès pel budisme. -- Al verso del full 138, diverses provatures escrites amb llapis i amb bolígraf per a concebre un fragment d'un text en prosa per a una exposició d'Amèlia Riera publicat sota el títol "La segona veu". -- Al verso del full 138, una provatura escrita amb bolígraf per a compondre un seguit de versos d'una composició; i.e., "Dos amics es troben pel ca[rr]er / El que no porta la llu[++] / diu a l'altre:", "L'altre insisteix / que avui es viu / millor", escrit amb bolígraf. -- El full 141 correspon a un retall que conté la nota indicativa "Manuscrits" escrita amb llapis juntament amb el número d'ordre (o número ordinal) "16" escrit amb llapis. -- El full 142 s'ha obtingut de reutilitzar un full que conté un cal·ligrama reprografiat, potser un exercici escolar, signat per Isabel Ballester Nadal. -- Al recto del full 142, una provatura escrita amb llapis per a concebre un fragment de text probablement per a unes declaracions o per a una entrevista; Joan Brossa declara que en la vida ha fet el que s'ha proposat en la mesura de les seves possibilitats. -- Del recto del full 154 al recto del full 162, diverses notes o sentències breus i màximes potser per a textos en prosa o per a declaracions en entrevistes, escrites amb bolígraf o amb llapis, sobre la creativitat artística, l'art i la dansa, el poder establert o l'ètica personal. -- Al recto del full 159, una nota escrita amb bolígraf sobre una obra no identificada; i.e., "Llibre de muntatge que recorre a la inserció d'elements híbrids per acomp[++] un Tot.", escrit amb bolígraf, i el terme "prosaics" escrit amb bolígraf al desssota del terme "híbrids". -- Al verso del full 159, el nom "Febus" en majúscula escrit amb llapis potser a manera de títol, i més avall una provatura escrita amb llapis per a concebre un text inintel·ligible juntament amb la figura d'un rombe traçat amb llapis. -- Al verso del full 160, una nota escrita amb llapis en relació amb el pintor italià Giotto; i.e., "Imagineu que el Giotto nasqués de nou." escrit amb llapis. -- Al verso del full 167 diverses provatures escrites amb llapis per a redactar un fragment de text sobre la recepció de l'obra literària o artística per part del públic, i en particular la confusió del públic que valora una obra a través de les valoracions que hom fa de l'autor. Al recto i al verso del full 168, diverses provatures escrites amb llapis per a concebre el fragment de text. -- Al recto del full 168, quatre versos en vers lliure escrits amb llapis per a una composició; i.e., "A un coneixement pretesament / segur, a la pobresa de les limitacions, / oposa el joc de la possibilitat, / la troballa casual", escrit amb llapis. Al recto del full 168, una provatura escrita amb llapis més preliminar per a compondre els versos. -- El full 170 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre de la Galeria Joan Prats tramès a Joan Brossa. Al recto i al verso del full 170, diverses notes escrites amb llapis sobre el llenguatge com a instrument apte per a l'expressió de la subjectivitat, sobre l'estructura narrativa de l'obra i la seva naturalesa, sobre l'escriptura automàtica, o sobre la ideologia de l'ordre i el dirigisme cultural. -- El full 171 s'ha obtingut de reutilitzar un full que conté un text crític sobre la pintura de Francesc Sempere i Fernàndez de Mesa sota el títol "La pintura de Messa+a" de José Luis López Céspedes, escrit a Almeria el juny de 1980. -- Al recto del full 171, diverses notes i transcripcions probablement de l'estudi "Els moviments d'avantguarda a Barcelona" d'Enric Jardí (Barcelona: Edicions del Cotal, DL 1983) escrites amb bolígraf, i.e. fragments transcrits de la conferència "Posició moral del surrealisme" pronunciada per Salvador Dalí a l'Ateneu Barcelonès el març de 1930 sobre el marquis de Sade i Àngel Guimerà; d'altra banda, un fragment de text que es refereix a Salvador Dalí i a Joan Miró; un fragment de text sobre una referència de l'obra "Ulysses" de James Joyce publicada a la revista "Helix", núm. 8 (gen. 1930), i sobre la traducció d'un fragment d'aquesta obra per Manuel Trens sota el pseudònim Railways. Al peu del full, una referència de l'estudi "Elogio del arte español" de Josep Maria Junoy (Barcelona: NAGSA, 1942), escrit amb llapis. -- Els fulls 173 i 174 s'han obtingut de reutilitzar sengles fragments de sobre. -- Del recto del full 172 al verso del full 174, diverses sentències breus o màximes escrites amb llapis, potser per a concebre fragments de textos en prosa o fragments de textos per a entrevistes, sobre la cultura, la política, l'economia, la religió, l'obra literària i artística o el mercantilisme en l'art.

Technical details

Belongs to:
Joan Brossa Fonds > Creation of manuscripts > Manuscripts of works > Literary poetry
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Series:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
Publication/Production:
[197-?-199-?]
Language:
Catalan
Spanish
French
Material type:
Document
Identification number:
A.JBR.00812.016
Call number:
BROSSA_MANUS_MAN_PL_00181_013

Related Archive documents

This document comprises...

Other related Archive documents