Imagen
[198--199-]

Document manuscrit. -- Diverses línies traçades amb tinta vermella que formen un número "7", potser concebudes a partir d'un diagrama de les posicions d'un canvi de marxes d'un vehicle motoritzat (un cotxe, etc.), i.e. una línia vertical encreuada amb una línia horitzontal, disposades en forma de creu, i, a l'extrem superior de la línia vertical, una altra línia horitzontal en angle recte amb aquest extrem; i els números "1" i "2" escrits amb tinta marró, i.e. un número "1" escrit al costat dels braços superior i dret de la creu que formen les línies encreuades, i, al dessota del número "1", un número "2" escrit al costat dels braços inferior i dret de la creu. - Els fulls 58 i 59 s'han obtingut de reutilitzar dos fragments de dos sobres. - Al recto i al verso del full 58, dues versions preliminars de la composició visual. Al recto i al verso del full 60, diverses versions més preliminars de la composició visual traçades amb llapis. - Al recto del full 58, una composició visual potser alternativa amb el terme "Set" en majúscula escrit amb llapis; i.e. una línia diagonal discontínua traçada amb tinta vermella, i la lletra "S" majúscula, inicial del terme "Set", escrita amb llapis al marge superior de la línia diagonal, i les lletres "ET" majúscules, les darreres lletres del terme "Set", escrites amb llapis al marge inferior de la línia diagonal. Al recto i al verso del full 60, diverses versions més preliminars de la composició visual traçades amb llapis. - Al recto del full 58, un fragment retallat d'un text en prosa escrit amb bolígraf sobre Margarida Xirgu. - Al recto del full 60, una provatura escrita tinta per a concebre dos versos d'una composició; i.e. "La mev[a] últim[a] volunt[at] / és no tenir-ne cap", escrit amb tinta.

Technical details

Belongs to:
Joan Brossa Fonds > Creation of manuscripts > Manuscripts of works > Visual poetry
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Series:
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
Publication/Production:
[198--199-]
Language:
Catalan
Material type:
Document
Identification number:
A.JBR.03504.001.015
Call number:
BROSSA_MANUS_MAN_PV_00078_001_014

Related Archive documents

Other versions of this document

Other related Archive documents