Imagen
1982
Document manuscrit. -- La figura de dues mans traçades amb llapis al costat superior esquerre del full, agafades entre si amb els dits en el gest de fer una ombra xinesa d'un cara de perfil d'una persona, i, més avall, l'ombra xinesa projectada de la cara, traçada i pintada amb llapis; i al costat superior dret del full, una altra figura de dues mans traçades amb llapis, agafades entre si amb els dits en el gest de fer una ombra xinesa d'un animal de perfil, probablement un gos, amb les orelles dretes, el morro prominent i el pit allargat i corbat.
- Al recto del full 24, la data "1982" escrita amb llapis i la signatura de Joan Brossa traçada amb llapis.
Al recto del full 18, una versió més preliminar de la composició amb la referència potser errònia "2 a[niversari]" i "", escrit amb llapis i ratllat amb llapis. Al recto del full 25, una versió potser preliminar de la composició traçada amb llapis amb dues ombres xineses, i.e. una primera ombra xinesa d'una cara de perfil d'una persona coberta amb un barret d'ales amples i una segona ombra xinesa amb una figura no identificada, potser d'un animal. Al verso del full 19, una provatura traçada amb llapis per a concebre una cara de perfil, potser una ombra xinesa per a la composició visual.
- Al recto del full 22, un text escrit amb llapis de presentació de l'edició de la composició visual a càrrec de Bulevard Rosa amb motiu del quart aniversari de la firma, i la justificació del tiratge de l'edició amb cinc-centes serigrafies gravades sota la direcció d'Oriol Treserra al Taller Vallirana. Al recto del full 19 i al recto i al verso del full 23, dues versions més preliminars del text escrites amb llapis (corr. en llapis). Al verso del full 20, una provatura escrita amb llapis per a redactar un fragment del text; i, al recto del full 21, una provatura escrita amb llapis per a redactar un fragment del text que identifica la menció de responsabilitat de l'impressor, el Taller Vallirana sota la direcció d'Oriol Treserra, a partir d'un text escrit amb tinta per una persona no identificada; i.e. " serigrafies realitzades per Oriol Treserra i Xavier Todó en el Taller Vallirana", escrit amb tinta (corr. amb tinta).
- Amb les diverses versions de la composició visual traçades amb llapis per a Bulevard Rosa, juntament amb les diferents versions del text de presentació de l'edició de la composició visual, un sobre amb una referència de signatura d'inventari d'Isidre Vallès i Rovira escrita amb bolígraf.
- Al verso del full 18, una composició visual alternativa més preliminar amb les lletres "B" i "R", inicials del nom Bulevard Rosa, per a la celebració de l'aniversari de la firma, i.e. les lletres "B" i "R" majúscules de grans dimensions traçades amb llapis una al costat de l'altra; i el terme "Bulevar" (sic) en majúscula traçat amb llapis a l'interior de l'anell inferior de la lletra "B", seguint el traçat curvilini de l'anell, i el terme "Rosa" en majúscula traçat amb llapis seguint el traçat de l'asta diagonal de la lletra "R". Al peu de la composició visual, la referència potser errònia "2 aniversari" escrita amb llapis; i, al verso del full 20, una versió de la composició visual traçada amb llapis.
- Al recto del full 20, una composició visual alternativa més preliminar amb la figura d'un rellotge caracteritzat amb l'esfera i les busques (o agulles del rellotge) traçades amb llapis, i el nom de l'establiment "Bulevar Rosa" (sic) traçat amb llapis seguint el traçat circular de l'interior de l'esfera, escrit en lloc de les hores del rellotge. Al peu de la composició visual, la referència potser errònia "2n aniversari" escrita amb llapis; i el nom de la firma "Bulevar Rosa" (sic) escrit amb llapis en majúscula potser a manera de títol.
- Al recto del full 20, una composició visual alternativa més preliminar amb el nom de l'establiment, "Bulevar Rosa" (sic); i.e. el terme "Bulevar" (sic) en majúscula escrit amb llapis al costat superior dret del full, i el terme "Rosa" en majúscula escrit amb llapis verticalment amb la lletra "R" del terme "Bulevar" (sic). Al verso del full 20, una versió de la composició visual traçada amb llapis.
- Al recto del full 26, una composició visual alternativa més preliminar amb el nom en castellà i en majúscula de les lletres que formen el nom de la firma, "Bulevar Rosa" (sic); i.e. "BE U ELE E BE A ERRE ERRE O ESSE A", escrit amb llapis.
- Al verso del full 27, la figura d'una diana traçada amb llapis potser per a concebre una composició alternativa dedicada a la celebració del quart aniversari de Bulevard Rosa. Al verso del full 18, una figura amb quatre cercles concèntrics, potser una diana, traçada amb llapis i completament ratllada amb llapis.

Technical details

Belongs to:
Joan Brossa Fonds > Creation of manuscripts > Manuscripts of works > Visual poetry
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Series:
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
Publication/Production:
1982
Language:
Catalan
Spanish
Material type:
Document
Identification number:
A.JBR.03506.006
Call number:
BROSSA_MANUS_MAN_PV_00079_006