Imagen
1967
Gènere/forma no predominant: Poesia visual: 4, Arbre genealògic (f. 4r) -- 5, Addició (f. 5r) -- 12, Sense títol (f. 12r) -- 13, Sense títol (f. 13r) -- 22, Sense títol (f. 22r) -- 23, Tardor (f. 23r) -- 24, Disset poemes (f. 24r) -- 25, Carta que amaga un p[oema] (f. 25r) -- 27, Flauta (f. 27r) -- 33, Piga (f. 33r) -- 35, Bandera (f. 35r) -- 36, Escena (f. 36r) -- 42, Poema (f. 42r) -- 51, Poema (f. 52r) -- 52, Poema (f. 53r) -- 53, Comunicació (f. 54r) -- 56, Signes (f. 57r) -- 61, Muntacàrregues (f. 62r) -- 62, Westminster (f. 63r) -- 64, Òptica (f. 65r) -- 73, Galliner (f. 74r) -- 74, Carrer que no passa (f. 75r) -- 83, Colom (f. 84r) -- 86, A B (f. 87r) -- 87, Poema amb un paraigua (f. 88r) -- 88, Poema (f.
89r) -- 90, Camí (f. 91r) -- 91, Tres cinemes (f. 92r) -- 99, Poema de color (f. 100r) -- 101, Joan (f. 102r) -- 103, Espai enllà (f. 104r) -- 108, Quiosc (f. 109r) -- 111, Mots a vista d'ocell (f. 111r) -- 112, Poema (f. 112r) -- 116, Mapa de Catalunya amb la divisió administrativa en partits judicials (f. 116r) -- 119, Final (f. 119r). -- Al verso del full 53, una composició sense títol de 2 versos desestimada, completament ratllada amb llapis; Comença, "Aquest poema pot ser anomenat també"; Acaba, "el de la reina Blanca o Vermella.", vers lliure; mecanografiat. -- Al verso del full 74, diverses provatures escrites amb llapis, poc intel·ligibles, per a la composició de versos; i.e. "V[++] per la paraula [+++] / q[++] té [++++]", "Amb m[o?]t[s?] d'estiu / i amb m[o?]t[s?] d'hivern", entre d'altres versos. -- Al recto del full 100, una citació desestimada atribuïda a 'Umar Hayyam, encapçalada pel títol "Veu d'Omar" mecanografiat; i.e. "Ningú no ha penetrat l'essència / i ningú no surt d'ell mateix...", "Khayyamm", mecanografiat i completament ratllat amb llapis. -- Al verso del full 100, numerat amb 15, una composició visual desestimada, traçada amb llapis i completament ratllada amb llapis; i.e. el terme "PEIX" en majúscula escrit amb llapis repetit tres cops, l'una ocurrència del terme "PEIX" escrita al costat de l'altra, i cada ocurrència escrita amb lletres de mida inferior respecte de l'ocurrència precedent; al dessota de les tres ocurrències del terme "PEIX", una segona seqüència consistent en dues ocurrències del terme "PEIX", escrites amb llapis l'una ocurrència al costat de l'altra, i.e. la segona ocurrència del terme "PEIX" escrita amb lletres de mida inferior respecte de l'ocurrència precedent; i al dessota de la segona seqüència consistent en dues ocurrències del terme "PEIX", el terme "PEIX" novament escrit amb llapis amb lletres majúscules. -- Rua de llibres. Cent per tant. 4, Arbre genealògic (f. 4r). Al recto del full 4, la nota indicativa "visual" escrita amb llapis; i.e. es tracta d'una composició visual. -- Rua de llibres. Cent per tant. 9, Capitalista (f. 9r). Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Rua de llibres. Cent per tant. 11, Xai (f. 11r). Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Rua de llibres. Cent per tant. 16, Nocturn (f. 16r-17v). Al recto del full 16, la nota indicativa "continua" escrita amb llapis, i, al verso del full 17, diverses línies que representen un seguit de versos per indicar que la composició ha d'ocupar dues pàgines. -- Rua de llibres. Cent per tant. 20, Demà (f. 20r-20v). Damunt el títol de la composició, i entre el títol i els versos de la composició, diverses indicacions d'espaiat d'un corrector, escrites amb tinta vermella. Al verso del full 20, una versió més preliminar i desestimada de la composició, escrita amb llapis i completament ratllada amb llapis. -- Rua de llibres. Cent per tant. 25, Carta que amaga un p[oema] (f. 25r). Al recto del full 25, la nota indicativa "visual" escrita amb llapis; i.e. es tracta d'una composició visual. -- Rua de llibres. Cent per tant. 34, Museu de figures de cera (f. 34r). Al recto del full 34, la nota indicativa "(centrat)" escrita amb llapis per indicar la necessitat de centrar els versos de la composició. -- Rua de llibres. Cent per tant. 35, Bandera (f. 35r). Al recto del full 35, la nota indicativa "visual" escrita amb llapis; i.e. es tracta d'una composició visual. -- Rua de llibres. Cent per tant. 36, Escena (f. 36r). Al recto del full 36, la nota indicativa "visual" escrita amb llapis; i.e. es tracta d'una composició visual. -- Rua de llibres. Cent per tant. 38, Imatges que m'ha donat el capvespre (f. 38r). El títol desestimat "Imatges que em dóna el capvespres". Les estrofes estan numerades respectivament amb les xifres I i II. Una nota mecanografiada referida a la primera estrofa, i.e. "Tren aeri que avui encara funciona a les atraccions del Tibidabo.". -- Rua de llibres. Cent per tant. 40, Elegia (f. 40r). Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Rua de llibres. Cent per tant. 41, Arabesc (f. 41r). La composició es compon fonamentalment dels versos de les dues composicions precedents, i.e. de la composició titulada "Poema" i de la composició titulada "Elegia". -- Rua de llibres. Cent per tant. 48, España 1967 (f. 48r-49r). El títol "Espanya 1967" desestimat. -- Rua de llibres. Cent per tant. 52, Poema (f. 53r). Al recto del full 53, la nota indicativa "visual" escrita amb llapis; i.e. es tracta d'una composició visual. -- Rua de llibres. Cent per tant. 53, Comunicació (f. 54r). Al recto del full 54, la nota indicativa "visual" escrita amb llapis; i.e. es tracta d'una composició visual. -- Rua de llibres. Cent per tant. 54, intitulat (f. 55r). Al recto del full 55, la nota indicativa "visual" escrita amb llapis; i.e. es tracta d'una composició visual. -- Rua de llibres. Cent per tant. 57, Quatre mots (f. 58r). Al recto del full 58, la nota indicativa "(centrat)" escrita amb llapis per indicar la necessitat de centrar els versos de la composició. -- Rua de llibres. Cent per tant. 58, Per on podríeu començar la lectura d'aquest llibre (f. 59r). El títol està distribuït en dues línies (o versos), i.e. "Per on podríeu començar la lectura / d'aquest llibre". -- Rua de llibres. Cent per tant. 59, Gruta (f. 60r). Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Rua de llibres. Cent per tant. 61, Muntacàrregues (f. 62r). El títol "Ascensor" desestimat, mecanografiat i completament ratllat amb llapis. -- Rua de llibres. Cent per tant. 62, Westminster (f. 63r). La dedicatòria desestimada "A Madelon" (mecanografiada i completament ratllada amb llapis), i.e. Madelon Belle. Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Rua de llibres. Cent per tant. 63, Perruqueria de teatre (f. 64r). La dedicatòria "A Joan-Antoni Turell", mecanografiada a sota del títol, completament ratllada amb llapis. Al peu del full, novament la dedicatòria "A Joan-Antoni Turell", i.e. Joan Anton Turell Cabrinety, escrita amb llapis. -- Rua de llibres. Cent per tant. 67, Nocturn (f. 68r). Al recto del full 68, una versió més preliminar mecanografiada de la composició (corr. en llapis). -- Rua de llibres. Cent per tant. 70, Transformació (f. 71r). Al recto del full 71, una composició escrita amb llapis, de 2 versos, sense ratllar; i.e. potser una versió més preliminar (o desestimada) de la composició; Comença, "Divertiu-vos, si no, torneu"; Acaba, "Divertiu-vos, si no torneu"; vers lliure. -- Rua de llibres. Cent per tant. 71, Lluna amb cara (f. 72r). Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Rua de llibres. Cent per tant. 72, Temes de redacció (f. 73r). Les estrofes de la composició estan numerades consecutivament amb xifres aràbigues. -- Rua de llibres. Cent per tant. 73, Galliner (f. 74r). Al verso del full 75, numerat amb 74, novament el títol "Galliner" escrit amb llapis. -- Rua de llibres. Cent per tant. 76, Ou (f. 77r). Entre les estrofes de la composició, la nota indicativa "Espai", escrita amb llapis, per indicar la necessitat de deixar un espai major entre les estrofes. -- Rua de llibres. Cent per tant. 81, Riqui (f. 82r). El títol "Ri-qui" desestimat. -- Rua de llibres. Cent per tant. 83, Colom (f. 84r). Al recto del full 84, quatre línies per indicar la disposició que ha d'ocupar el títol i cadascun dels termes de la composició. -- Rua de llibres. Cent per tant. 86, A B (f. 87r). Al recto del full 87, la nota indicativa "Petit", escrita amb llapis, per indicar la necessitat d'escriure el vers amb un cos de lletra de mida menor. -- Rua de llibres. Cent per tant. 90, Camí (f. 91r). Al recto del full 91, la nota indicativa "visual" escrita amb llapis; i.e. es tracta d'una composició visual. -- Rua de llibres. Cent per tant. 99, Poema de color (f. 100r). Al recto del full 100, la nota indicativa "visual" escrita amb llapis; i.e. es tracta d'una composició visual. -- Rua de llibres. Cent per tant. 109, Avís (f. 110r). El títol "Refugi" desestimat, mecanografiat i completament ratllat amb bolígraf. -- Rua de llibres. Cent per tant. 110, Fotografia (f. 110r). Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Rua de llibres. Cent per tant. 111, Mots a vista d'ocell (f. 111r). Al recto del full 111, la nota indicativa "visual" escrita amb llapis; i.e. es tracta d'una composició visual. -- Rua de llibres. Cent per tant. 114, Fum (f. 114r). Els versos de la composició estan escrits centrats. Al recto del full 114, una versió més preliminar mecanografiada de la composició (corr. en llapis). -- Rua de llibres. Cent per tant. 116, Mapa de Catalunya amb la divisió administrativa en partits judicials (f. 116r). El títol està distribuït en dues línies (o versos), i.e. "Mapa de Catalunya amb la divisió / administrativa en partits judicials". -- Rua de llibres. Cent per tant. 117, Peix pla (f. 117r). Els versos de la composició estan escrits centrats. -- Rua de llibres. Cent per tant. 118, U G L (f. 118r). Els versos de la composició estan centrats. -- Rua de llibres. Cent per tant. 119, Final (f. 119r). Al recto del full 119, dues versions més preliminars de la composició.

Technical details

Belongs to:
Other > Rua de llibres
Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Series:
Subsèrie Poesia literària. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publication/Production:
1967
Language:
Catalan
Material type:
Document
Identification number:
A.JBR.01311.005
Call number:
BROSSA_MANUS_MAN_PL_00167_005

Related Archive documents

This document is part of...

This document comprises...

I like to work with what is often called "cultural heritage", but the materials that I use are banal and clichéd, like sugar blocks, doors, couscous, rugs, official documents.
Latifa Echakhch