Imagen
2009
Versió no editada de les entrevistes realitzades per Antoni Muntadas durant els treballs preparatoris per a la videoinstal·lació "Between the Frames" realitzada entre 1983 i 1993. -- Conté les següents entrevistes en l'ordre d'enregistrament de les cintes originals: Chapter 4: the museums. Amb entrevista a Lola Bonora ; Chapter 3: the galleries. Amb entrevista a Pascuale Trisorio ; Chapter 1: the dealers. Amb entrevista a Lucio Amelio ; Chapter 2: the collectors. Amb entrevista a Ricardo i Maria Teresa Scala ; Chapter 6: the critics. Amb entrevista a Mario Costa ; Chapter 3: the galleries. Amb entrevista a Peppe Morra ; Chapter 2: the collectors. Amb entrevista a Gianni Rampa ; Chapter 6: the critics.
Amb entrevistes a Lorenzo Mango, Filiberto Menna ; Chapter 4: the museums. Amb entrevista a Ida Panicelli ; Chapter 3: the galleries. Amb entrevista a Mario Diacono ; Chapter 6: the critics. Amb entrevista a Achille Bonito-Oliva ; Chapter 7: the media. Amb entrevista a Giancarlo Politi ; Chapter 4: the museums. Amb entrevista a Carlos Bertelli ; Chapter 7: the media. Amb entrevista a Helena Kontova ; Chapter 3: the galleries. Amb entrevista a Giò Marconi ; Chapter 6: the critics. Amb entrevistes a Vittorio Fagone, Tommaso Trini ; Chapter 8: epilogue. Amb entrevistes a Fernando De Filippi (1a part), Luciano Fabro ; Chapter 4: the museums. Amb entrevista a Josep Maria Ainaud de Lasarte ; Chapter 8: epilogue. Amb entrevista a Fernando De Filippi (2a part) ; Chapter 4: the museums. Amb entrevista a Rosa Maria Malet ; Chapter 7: the media. Amb entrevistes a Josep Iglésias del Marquet, Rosa Queralt ; Chapter 6: the critics. Amb entrevista a Daniel Giralt-Miracle ; Chapter 2: the collectors. Amb entrevista a Isabel de Pedro i Rafael Tous ; Chapter 6: the critics. Amb entrevista a Maria Lluïsa Borràs ; Chapter 3: the galleries. Amb entrevistes a Fina Furriols i Lydia Oliva, Marisa Díez. -- Conté a més, dos arxius digitals amb la relació d'entrevistes. -- Còpia en un disc dur extern d'un enregistrament transferit de VHS NTSC a DigiBeta PAL al gener de 2009. -- La digitalització de les entrevistes es va dur a terme a través del programa Standby Program i amb l'empresa Mercer Media, amb seu a Nova York. -- Requeriments del sistema: ordinador amb Fire Wire 800, Fire Wire 400 o Port USB 2.0 ; MAC OS 10,2,8 o posterior ; MacG4, G5, amb un processador 500 MHz o superior ; Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, amb un processador Intel Pentium 500 mHz o superior ; mínim 128 MB RAM. -- Per poder visualitzar el contingut del discs durs cal instal·lar el següent còdec: Blackmagic codec. -- No es conserva el material brut del capítol 5 que va ser produït per The Studio del Long Beach Museum of Art amb motiu de l'exposició "Comments", on les explicacions que els guies donaven del seu treball "La Televisión" (1983) van estimular a Muntadas a iniciar el projecte.

Technical details

Credit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
Publication/Production:
2009
Dimensions/Duration:
Dimensions: 22 x 16,5 x 34,5
Language:
Italian
English
Catalan
Spanish
Material type:
Audiovisual recording
Identification number:
A06299
Call number:
Media Disc Digital_G_0001