participant
Zdenka Badovinac
last update
27-03-2024
documents
22 results
Museo de las narrativas paralelas. En el marco de La Internacional [Text sales]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Els col·lectivismes alternatius [Enregistrament audiovisual activitat]
document
14-5-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Text sales]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museo de las narrativas paralelas. En el marco de La Internacional [Invitació]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Invitació]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museum of Parallel Narratives. In the framework of L’Internationale [Invitació]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Llistat final obres amb prestador]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Distribució espais]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Reportatge fotogràfic exposició]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Màstil]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museum of Parallel Narratives. In the framework of L’Internationale [Full de mà]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Cartell]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Vinil paret]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museum of Parallel Narratives. In the framework of L'Internationale [Text sales]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Dossier de premsa]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Banderola interior]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Recull de premsa]
document
14-5-2011 - 2-10-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Reportatge fotogràfic inauguració exposició]
document
13-5-2011
Museu de les narratives paral·leles. En el marc de La Internacional [Reportatge fotogràfic inauguració exposició]
document
13-5-2011
Second generation: taller -- Programa d'Estudis Independents (PEI) 2010-2011 [Enregistrament audiovisual activitat]
document
11-12-2010
Premi Igor Zabel de Cultura i Teoria 2010 (IZA 2010). Escriure la història de l'art. Diàlegs en el present continu [Enregistrament audiovisual activitat]
document
10-12-2010
Second generation: seminari -- Programa d'Estudis Independents (PEI) 2010-2011 [Enregistrament audiovisual activitat]
document
9-12-2010