artist
Didier Bay
last update
27-03-2024
Entre els anys 1969 i 1971 realitza els deu àlbums que configuren "Mon quartier". Van ser presentats per primera vegada el 1971 a Yellow Now (Lieja) i posteriorment a l'exposició col•lectiva "Narrative", organitzada per John Gibson a Nova York, en la qual s'agrupava diversos artistes sota el nom de Narrative Art. L'obra s'inscriu dins d'aquest moviment artístic per la seva juxtaposició de textos i imatges, al temps que està profundament lligada a la biografia de Didier Bay i als seus treballs posteriors. Entre els elements constitutius de treball de l'artista, es troba la dialèctica entre l'exterior i l'interior, allò col•lectiu i allò íntim, l'apropiació de l'un per l'altre que resulta de la difícil necessitat d'un jo que se situa en l'espai i en el temps, en un barri.
see more show less
The texts of the MACBA web draw on previous documentation. Please let us know if you find any errors.