participant
Associació de Fotògrafs Professionals de Premsa i Mitjans de Comunicació de Catalunya
last update
27-03-2024
documents
18 results
Els creadors visuals i la reforma de la legislació dels drets d'autor [Enregistrament audiovisual activitat]
document
18-3-2003
Associació de fotògrafs professionals de premsa i mitjans de comunicació de Catalunya : carta programática
document
1979
Informe de la comisión que ha visitado a varios asesores fiscales para consultar la declaración de Hacienda
document
[1979]
Associació de fotògrafs professionals de premsa i mitjans de comunicació de Catalunya : comunicado a los miembros de la asociación
document
1979
Acta de constitución. Estatutos de la asociación de fotografos profesionales prensa y medios de comunicación de Cataluña : constitución y fines
document
1978
Lista de costos de material fotográfico 1978
document
1978
Modelo de facturación unitaria para la asociación : (realizada en el papel de cada fotógrafo)
document
1978
17 de maig 1978, Barcelona
document
1978
Proyecto de carta a las publicaciones a decidir:
document
[197-?]
Associació de fotògrafs professionals de premsa i mitjans de comunicació de Catalunya : comissió "Mercat de treball"
document
[197-?]
Comissió de rel·lacions [sic] amb els fabricants de material fotografico [sic], representants i comerciants
document
[197-?]
Associació de fotògrafs professionals de premsa i mitjans de comunicació de Catalunya : querido compañero:
document
[197-?]
Informe de la comisión de reglamento interior
document
[197-?]
Associació de Fotògrafs Professionals de Premsa i Mitjans de Comunicació de Catalunya : full de despeses
document
[197-?]
Carta : Barcelona, socis de l'Associació de fotografs professionals de premsa i mitjans de comunicació de Catalunya, Barcelona, nov. 30
document
[197-?]
Colita fotografia : hoja de gastos, hoja de presupuesto
document
[197-?]
Associació de Fotògrafs Professionals de Premsa i Mitjans de Comunicació de Catalunya : Registro económico de la asociación. Associació de Fotògrafs Professionals de Premsa i Mitjans de Comunicació de Catalunya : Orden de pago al banco o caja de ahorros.
document
[197-?]
Regimen de funcionamiento interno de la asociación de fotógrafos y medios de comunicación
document
[197-?]