Condicions de Treball #5. Activitat a càrrec de Clàudia Pagès
Activity

Los asistentes se dirigen en fila india hacia el lugar que sirve de escenario

Taller de performance a cargo de Laia Estruch
in progress
Foto: Claudia Pagès

This content is not available in this language. You can consult it in Spanish.

dates
19 February 2016
title
Los asistentes se dirigen en fila india hacia el lugar que sirve de escenario
dates
19 February 2016
title
Los asistentes se dirigen en fila india hacia el lugar que sirve de escenario
related activities
0 activities