Secció Gestió dels Béns Mobles i Immobles. Fons Històric MACBA
Gestió dels béns mobles i immobles
1995-
arxiu d'àudio
imatge no disponible en línia

Documents sobre l’adquisició, construcció i adequació, inventari, conservació, protecció, utilització, alienació i cessió de béns mobles i immobles. Es consideren béns immobles els terrenys, edificis i equipaments integrats en edificis (instal·lacions elèctriques, de gas, aigua, etc). Es consideren béns mobles el material i equipament d’oficina, el material i equipament de conservació, el maquinari i programari informàtic, els vehicles, i els drets d’ús adquirits sobre béns immaterials. La inscripció en els registres oficials de la marca, el nom comercial o altres béns immaterials del MACBA es classificarà a través de l’entrada 0610 Inscripció en els registres oficials, o les seves dependents jeràrquiques. A efectes de classificació, les obres d’art o el material bibliogràfic i documental del Consorci no es consideraran béns mobles, sinó que es classificaran a les seccions 0700 Gestió del patrimoni artístic o 0800 Gestió del patrimoni documental i bibliogràfic.

els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
títol original
Secció Gestió dels Béns Mobles i Immobles. Fons Històric MACBA
any d'adquisició
2014
crèdits
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Històric MACBA
número de registre
A.HIS.SC.004
data
1995-
fons
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
títol original
Secció Gestió dels Béns Mobles i Immobles. Fons Històric MACBA
número de registre
A.HIS.SC.004
data
1995-
any d'adquisició
2014
fons
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
crèdits
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Històric MACBA
Històric MACBA
Catalunya
Espanya
Barcelona (Catalunya)
parts del document
26 documents
Reportatge sobre l'inici de les obres del MACBA. 1ª Fase. Ginés I. Navarro -- Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Projecte d'obres]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2017
Reportatge final d'obra -- Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Reportatge final d'obra -- Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Reportatge final d'obra -- Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Construcció edifici MACBA [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Biblioteca -- Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2017
MACBA l'espai. Un film sobre el MACBA de Richard Meier realitzat per Leopoldo Pomés [Enregistrament audiovisual de la construcció de l'edifici MACBA]
document
2017
Vista aèria -- Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2017
Auditori -- Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2017
Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2017
Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2015
Edifici MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2017
Centre d'Estudis i Documentació [Distribució espais]
document
2016
MACBA Store Laie [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2016
Edifici Centre d'Estudis i Documentació MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2016
Edificis MACBA [Reportatge fotogràfic espais MACBA]
document
2021
Consulta la Biblioteca del MACBA per a més informació sobre l'obra o l'artista.
Si vols sol·licitar l'obra en préstec, pots adreçar-te a colleccio@macba.cat.
Si vols la imatge de l'obra en alta resolució, pots enviar una sol·licitud de préstec d'imatges.
contacte
per a més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels enllaços següents
per a més informació
colleccio@macba.cat