artista
Peter Friedl
naixement
Oberneukirchen, Àustria, 1960
última actualització
27-03-2024
Nascut a Oberneukirchen (Àustria) el 1960, Peter Friedl viu i treballa a Berlín. Des de començaments dels noranta, ha dut a terme una obra heterogènia (fotografia, pintura, vídeo, dibuix, textos) amb un fort component de crítica social i política. Friedl posa l'accent en els antagonismes entre la narració estètica i política contemporànies. Treballa sovint amb gèneres (com els tableaux vivants i els documents) i temes (la infància i l'exclusió social) desestimats per la tradició artística moderna, i utilitza el desplaçament o la sobreexposició per qüestionar els sistemes de representació habituals. Friedl força els gèneres i els codis amb una finalitat clarament crítica. Són coneguts els seus treballs fotogràfics a Sud-àfrica, Haití, Brasil i altres escenaris del passat colonial europeu, així com el seu treball basat en la teoria de la justícia del filòsof americà John Rawls. Ha publicat nombrosos assajos i textos crítics sobre teatre i estètica.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
obres
77 resultats
veure-les totes
Untitled (1962) 2010
2010
Peter Friedl
Sense títol
2005
Peter Friedl
Sense títol
2004
Peter Friedl
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[5232_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5227_001_pub / Imatge] Mohammed Abu Khdeir
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5231_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5230_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5229_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5228_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5226_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5225_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5224_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5223_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4110_008_pub / Imatge] Liberty City
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3106_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4337_001_rgb_l / Imatge] 4337_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4338_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4196_002_rgb / Imatge] Untitled (Badly Organized)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4336_001_rgb_l / Imatge] 4336_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4112_011-tif-Duplicat 2 / Imatge] Index of Censorship I-V
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4335_001_rgb_l / Imatge] 4335_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4333_002_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4334_001_rgb_l / Imatge] 4334_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4111_005_pub / Imatge] Dummy
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2473_064_hist / Imatge] Playgrounds
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4330_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4332_001_rgb_l / Imatge] 4332_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4331_001_rgb_l / Imatge] 4331_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4341_001_pub / Imatge] Untitled (The Man Who Walked through the Wall)
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4325_001_rgb_l / Imatge] 4325_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4326_001_rgb_l / Imatge] 4326_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4328_001_rgb_l / Imatge] 4328_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4327_001_rgb_l / Imatge] 4327_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4329_001_rgb_l / Imatge] 4329_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4319_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4315_001_rgb_l / Imatge] 4315_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4321_001_rgb_l / Imatge] 4321_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4317_001_rgb_l / Imatge] 4317_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4320_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4316_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4324_001_rgb_l / Imatge] 4324_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4322_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4323_001_rgb_l / Imatge] 4323_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4318_001_rgb_l / Imatge] 4318_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4311_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4309_001_rgb_l / Imatge] 4309_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4308_001_rgb_l / Imatge] 4308_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4314_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4310_001_rgb / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4312_001_rgb_l / Imatge] 4312_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4313_001_rgb_l / Imatge] 4313_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4302_001_rgb_l / Imatge] 4302_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4303_001_rgb_l / Imatge] 4303_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4304_001_rgb_l / Imatge] 4304_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4306_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4307_001_rgb_l / Imatge] 4307_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4305_001_rgb_l / Imatge] 4305_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4301_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4300_001_rgb_l / Imatge] 4300_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4296_001_rgb / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4297_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4299_001_rgb_l / Imatge] 4299_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4298_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4295_001_rgb_l / Imatge] 4295_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4294_001_rgb_l / Imatge] 4294_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4291_001_rgb_l / Imatge] 4291_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4293_001_rgb_l / Imatge] 4293_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4292_001_rgb_l / Imatge] 4292_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4290_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4288_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4289_001_rgb_l / Imatge] 4289_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4287_001_rgb_l / Imatge] 4287_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4286_001_rgb_l / Imatge] 4286_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4285_001_rgb_l / Imatge] 4285_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4284_001_pub / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4283_001_rgb_l / Imatge] 4283_001_rgb_l.jpg
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[4282_001_hist / Imatge] Sense títol
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.