Transparència al MACBA

En aquesta secció trobareu informació sobre l'estructura, organització i funcions. També podreu accedir a la informació relativa al personal i els alts càrrecs.

Òrgans de govern

Informació sobre l’estructura de govern, del MACBA. Per a l’estructura executiva, o de gestió, vegeu l’apartat "Organització i funcions".

Consorci MACBA

Currículums dels membres del Consell General
Contacte dels membres del Consell General

Alts càrrecs

Accés a la informació de l’activitat administrativa del MACBA: pressupostos, contractació pública, subvencions, transferències i encomanes de gestió, convenis, patrimoni, estudis i informes, publicitat institucional i contractació d’obres públiques.

Subvencions, transferències i encomanes de gestió

En aquest apartat es proporciona informació sobre diferents tipus de transmissions econòmiques del MACBA a entitats públiques o privades.

Subvencions atorgades 2018
Subvencions atorgades 2017
Subvencions atorgades 2016

Convenis

Informació sobre els convenis subscrits pel MACBA amb entitats públiques o privades.

Convenis 2019
Convenis 2018
Convenis 2017
Convenis 2016
Convenis 2015

Estudis i informes

No existeixen informes durant el 2017 i 2018.
Estudis i informes 2016

Dret d’accés a la informació pública

És informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir amb la Llei de transparència.

Les condicions per a l’accés de la ciutadania a la informació pública es regulen en el Títol III de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: a quina informació es pot accedir, qui té dret a fer-ho, com s’ha de demanar...

En aquesta pàgina del web de l’Ajuntament de Barcelona, hi trobareu tota la informació sobre el procediment d’accés a la informació pública.

En aplicació d’aquesta norma, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un procediment per demanar i obtenir la informació. Abans d’iniciar la sol·licitud, es recomana comprovar que la informació desitjada no es trobi ja publicada, al Portal de Transparència o a la resta de webs municipals.

També podeu enviar-nos un correu electrònic a transparència del MACBA (cit@macba.cat) i gestionarem les vostres consultes.

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.