Programa de suport a la investigació

Centre d'Estudis i Documentació MACBA

Amb la finalitat de donar suport a la comunitat investigadora, promoure la producció de coneixement i fomentar el diàleg entre la investigació i les pràctiques artístiques contemporànies, el Centre d'Estudis i Documentació del MACBA ofereix participar en aquest programa en períodes d'entre un i tres mesos, dirigides a investigadors acadèmics, artistes i altres especialistes en art contemporani.

Sol·licitud de places

Per a instar a una plaça, cal enviar la següent documentació a aquesta adreça: psi@macba.cat

• Carta de presentació, on s’haurien d’incloure les dates proposades per a iniciar i finalitzar el període d’estada.
• Descripció del projecte que es vulgui desenvolupar, especificant la rellevància dels recursos que reuneix el Centre d’ Estudis i Documentació per l’esmentat projecte (màxim de 3.000 caràcters).
• Currículum vitae acadèmic i professional.

Es valoraran cartes de referència o informes emesos per institucions artístiques o acadèmiques donant suport al candidat sol·licitant.

Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 60 dies a partir de la data de la recepció de la sol·licitud.

L’assignació d’aquestes places es concedeixen per períodes d’entre un i tres mesos, i excepcionalment poden prorrogar-se fins a un màxim de sis mesos. La concessió d’una plaça implica el dret a utilitzar un espai físic ubicat al Fons Bibliogràfic del Centre equipat amb ordinador personal, accés a Internet, software d’oficina i accés a les bases de dades, catàlegs i altres recursos del Centre d’ Estudis, que inclou l’assistència del personal de la Biblioteca.

Residents 2018

Diana Coca, Corporeïtats al límit. Període de residència: del 13/11/2017 a l’11/05/2018
El treball de Diana Coca se centra en el cos i en la noció de viatge/cruïlla/frontera, és a dir, la materialitat del cos i del pont com a intersecció entre tots dos. Un cos que serveix per creuar, però sempre un cos de dona subjecte a la violència i a nombroses contradiccions, col·locat sistemàticament des del femení com a inferior. Un cos que busca una identitat múltiple, que no depengui d’identitats binàries estructuralment excloents, sinó que es construeixi a través del moviment gràcies a la traducció, sotmetent-se a accidents i desestabilitzant el que ha après, descentrant l’ésser.

Duen Sacchi, Una història dels òrgans. Període de residència: del 09/01 al 29/06/2018
Duen Sacchi es proposa recórrer algunes de les nostres ficcions somatopolítiques, en especial esbrinar com és possible que certes marques i superfícies corporals hagin adquirit un significat social, polític i econòmic, i també com aquestes marques es constitueixen a partir de la relació sobirana, disciplinar i farmacopornogràfica colonial. Es pretén crear una sèrie d’accions, tant teòriques com materials, per desactivar els arxius colonials en ús: fragments d’una ortopèdia d’invencions en la qual, en diversos punts d’articulació, producció, resistències i classificació, creem òrgans, diferències corporals, espècies, fetitxes, sistemes econòmics, relacions contractuals.

Michael Lawton, Passejant amb Laertes. Període de residència: del 12/02 al 28/09/2018
Michael Lawton vol investigar les connexions entre els tres següents temes: com escriure sobre art, quan és més oportú pintar sobre alguna cosa que escriure sobre la mateixa i la seva relació amb la filosofia de l’objecte contemporània. Qüestions que ha condensat en els següents interrogants: És la ficció la millor manera d’escriure sobre art? Allò que fa que sigui tan difícil escriure sobre pintura, és el mateix que l’incita a pintar? Lawton desenvoluparà la seva investigació a l’Arxiu i Biblioteca, parant especial atenció a l’exposició El mal d’escriptura (CED, novembre de 2009 – abril de 2010). En el seu deambular per la zona liminal entre allò literari i allò visual, Lawton serà com el fantasma de Laertes; el llebrer Laertes que Mallarmé va regalar a Berthe Morisot, un guia familiaritzat amb els territoris fronterers entre la poesia i la pintura.

María Alejandra Ochoa, 3 identidades visuales / 3 lecturas entorno a los procesos creativos. Període de residència: del 05 al 15/03 i del 02 al 27/07/2018

Informació per al visitant

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

De dilluns a dijous:
10 - 19 h
Festius, tancat

El dia 29 de març la Biblioteca i l’Arxiu obriran de 10 a 13:30h i del 30 de març al 2 d’abril romandran tancats.


Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores