Programa de suport a la investigació

Centre d'Estudis i Documentació MACBA

Amb la finalitat de donar suport a la comunitat investigadora, promoure la producció de coneixement i fomentar el diàleg entre la investigació i les pràctiques artístiques contemporànies, el Centre d'Estudis i Documentació del MACBA ofereix participar en aquest programa en períodes d'entre un i tres mesos, dirigides a investigadors acadèmics, artistes i altres especialistes en art contemporani.

Sol·licitud de places

Per a instar a una plaça, cal enviar la següent documentació a aquesta adreça: psi@macba.cat

• Carta de presentació, on s’haurien d’incloure les dates proposades per a iniciar i finalitzar el període d’estada.
• Descripció del projecte que es vulgui desenvolupar, especificant la rellevància dels recursos que reuneix el Centre d’ Estudis i Documentació per l’esmentat projecte (màxim de 3.000 caràcters).
• Currículum vitae acadèmic i professional.

Es valoraran cartes de referència o informes emesos per institucions artístiques o acadèmiques donant suport al candidat sol·licitant.

Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 60 dies a partir de la data de la recepció de la sol·licitud.

L’assignació d’aquestes places es concedeixen per períodes d’entre un i tres mesos, i excepcionalment poden prorrogar-se fins a un màxim de sis mesos. La concessió d’una plaça implica el dret a utilitzar un espai físic ubicat al Fons Bibliogràfic del Centre equipat amb ordinador personal, accés a Internet, software d’oficina i accés a les bases de dades, catàlegs i altres recursos del Centre d’ Estudis, que inclou l’assistència del personal de la Biblioteca.

Residents 2018

Duen Sacchi, Una història dels òrgans. Període de residència: del 09/01 al 29/06/2018
Duen Sacchi es proposa recórrer algunes de les nostres ficcions somatopolítiques, en especial esbrinar com és possible que certes marques i superfícies corporals hagin adquirit un significat social, polític i econòmic, i també com aquestes marques es constitueixen a partir de la relació sobirana, disciplinar i farmacopornogràfica colonial. Es pretén crear una sèrie d’accions, tant teòriques com materials, per desactivar els arxius colonials en ús: fragments d’una ortopèdia d’invencions en la qual, en diversos punts d’articulació, producció, resistències i classificació, creem òrgans, diferències corporals, espècies, fetitxes, sistemes econòmics, relacions contractuals.

Michael Lawton, Passejant amb Laertes. Període de residència: del 12/02 al 28/09/2018
Michael Lawton vol investigar les connexions entre els tres següents temes: com escriure sobre art, quan és més oportú pintar sobre alguna cosa que escriure sobre la mateixa i la seva relació amb la filosofia de l’objecte contemporània. Qüestions que ha condensat en els següents interrogants: És la ficció la millor manera d’escriure sobre art? Allò que fa que sigui tan difícil escriure sobre pintura, és el mateix que l’incita a pintar? Lawton desenvoluparà la seva investigació a l’Arxiu i Biblioteca, parant especial atenció a l’exposició El mal d’escriptura (CED, novembre de 2009 – abril de 2010). En el seu deambular per la zona liminal entre allò literari i allò visual, Lawton serà com el fantasma de Laertes; el llebrer Laertes que Mallarmé va regalar a Berthe Morisot, un guia familiaritzat amb els territoris fronterers entre la poesia i la pintura.

Pía Cordero, Art i desterritorialització. Una anàlisi de tres obres xilenes de la Col·lecció MACBA. Període de residència: del 14/05 al 27/07/2018
El projecte de Pía Cordero proposa una lectura de les obres de la Col·lecció MACBA dels artistes Roser Bru, Alfredo Jaar i Enrique Ramírez mitjançant la realització d’una cartografia de les narratives i genealogies conceptuals entorn de les figures del migrant, l’asilat i el refugiat. Aquests artistes marquen fites generacionals en el món de l’art a Xile i els seus treballs convergeixen en la problematització de la crisi de la subjectivitat de l’últim segle, alhora que posen de manifest situacions d’exclusió i invisibilització com la dictadura, la guerra i l’exili.

Ricardo Iglesias, Sistemes utòpics. Construccions de pensament. Període de residència: del 14/05 al 29/06 y del 03/09 al 19/10/2018
El projecte de recerca de Ricardo Iglesias es desenvolupa des d’un doble àmbit filosòfic-polític-social i estètic, entenent tanmateix la necessària unificació i confluència de tots dos processos. Parteix de l’anàlisi comparativa de les teories utòpiques històriques i els seus possibles plantejaments crítics davant de situacions complexes de domini sociopolític en el llegat europeu actual, i de l’estudi de la construcció d’imatges i formats artístics que han aprofundit en la realització de mons possibles i utopies com a marcs referencials visibles per al conjunt de la societat. Aquestes qüestions s’han plantejat en exposicions com Constant. Nueva Babilonia (MNCARS, 2015), Playgrounds. Reinventar la plaza (MNCARS, 2014), La utopia és possible. ICSID. Eivissa, 1971 (MACBA, 2013), Treball, poder i control. Episodis crítics (1957-2011) (MACBA, 2013) i Art i utopia. L’acció restringida (MACBA, 2004).
Llistat bibliogràfic.

Informació per al visitant

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

De dilluns a dijous:
10 - 19 h
Festius, tancat

Del 3 al 26 d’agost la Biblioteca romandra tancada
Del 27 al 30 d’agost obrira de 10 a 14.30 h
El arxiu romandra tancat del 3 d’agost al 2 de setembre

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.