Programa de suport a la investigació

Centre d'Estudis i Documentació MACBA

Amb la finalitat de donar suport a la comunitat investigadora, promoure la producció de coneixement i fomentar el diàleg entre la investigació i les pràctiques artístiques contemporànies, el Centre d'Estudis i Documentació del MACBA ofereix participar en aquest programa en períodes d'entre un i tres mesos, dirigides a investigadors acadèmics, artistes i altres especialistes en art contemporani.

Sol·licitud de places

Per a instar a una plaça, cal enviar la següent documentació a aquesta adreça: psi@macba.cat

• Carta de presentació, on s’haurien d’incloure les dates proposades per a iniciar i finalitzar el període d’estada.
• Descripció del projecte que es vulgui desenvolupar, especificant la rellevància dels recursos que reuneix el Centre d’ Estudis i Documentació per l’esmentat projecte (màxim de 3.000 caràcters).
• Currículum vitae acadèmic i professional.

Es valoraran cartes de referència o informes emesos per institucions artístiques o acadèmiques donant suport al candidat sol·licitant.

Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 60 dies a partir de la data de la recepció de la sol·licitud.

L’assignació d’aquestes places es concedeixen per períodes d’entre un i tres mesos, i excepcionalment poden prorrogar-se fins a un màxim de sis mesos. La concessió d’una plaça implica el dret a utilitzar un espai físic ubicat al Fons Bibliogràfic del Centre equipat amb ordinador personal, accés a Internet, software d’oficina i accés a les bases de dades, catàlegs i altres recursos del Centre d’ Estudis, que inclou l’assistència del personal de la Biblioteca.

Residents 2018

Michael Lawton, Passejant amb Laertes. Període de residència: del 12/02 al 28/09/2018
Michael Lawton vol investigar les connexions entre els tres següents temes: com escriure sobre art, quan és més oportú pintar sobre alguna cosa que escriure sobre la mateixa i la seva relació amb la filosofia de l’objecte contemporània. Qüestions que ha condensat en els següents interrogants: És la ficció la millor manera d’escriure sobre art? Allò que fa que sigui tan difícil escriure sobre pintura, és el mateix que l’incita a pintar? Lawton desenvoluparà la seva investigació a l’Arxiu i Biblioteca, parant especial atenció a l’exposició El mal d’escriptura (CED, novembre de 2009 – abril de 2010). En el seu deambular per la zona liminal entre allò literari i allò visual, Lawton serà com el fantasma de Laertes; el llebrer Laertes que Mallarmé va regalar a Berthe Morisot, un guia familiaritzat amb els territoris fronterers entre la poesia i la pintura.

Pía Cordero, Art i desterritorialització. Una anàlisi de tres obres xilenes de la Col·lecció MACBA. Període de residència: del 14/05 al 27/07/2018
El projecte de Pía Cordero proposa una lectura de les obres de la Col·lecció MACBA dels artistes Roser Bru, Alfredo Jaar i Enrique Ramírez mitjançant la realització d’una cartografia de les narratives i genealogies conceptuals entorn de les figures del migrant, l’asilat i el refugiat. Aquests artistes marquen fites generacionals en el món de l’art a Xile i els seus treballs convergeixen en la problematització de la crisi de la subjectivitat de l’últim segle, alhora que posen de manifest situacions d’exclusió i invisibilització com la dictadura, la guerra i l’exili.

María Alejandra Ochoa, 3 identitats visuals / 3 lectures al voltant dels processos creatius. Període de residència: del 02/07 al 27/07/2018

Donant continuïtat a la seva tesis doctoral a la Universitat de Barcelona, Objetnografia: una investigació narrativa sobre una pràctica educativa a les arts, María Alejandra Ochoa s’ha animat a continuar profunditzant en les relacions de la narrativa, la poesia visual i els processos creatius com una necessitat d’exercitar noves metodologies d’ensenyament en les arts visuals. La seva investigació esbossa un moviment d’indagació metodològic que ens connecta amb la investigació narrativa i ens permet transitar per una pedagogia creativa, detectant, en la implicació de l’objecte, la memòria i les emocions que modelen, la introspecció d’un subjecte vinculat a les arts.

Blanca Sotos, Biblioteques. Un projecte a mig camí entre la sala de exposició i la sala de lectura. Període de residència: del 02/07 al 27/07/2018
Inscrit dins el marc de les interseccions de l’art conceptual, la poesia concreta i l’art correu, Biblioteques aborda les relacions, especialment les burocràtiques, que s’estableixen entre determinats títols (molts d’ells classificats com a “llibres d’artista”) allotjats a biblioteques i arxius de centres i museus d’art contemporani, i els usuaris d’aquestes biblioteques, així com la informació continguda en aquests centres sobre determinats artistes.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

De dilluns a dijous:
10 - 19 h
Festius, tancat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.