Programa de suport a la investigació

Centre d'Estudis i Documentació MACBA

Amb la finalitat de donar suport a la comunitat investigadora, promoure la producció de coneixement i fomentar el diàleg entre la investigació i les pràctiques artístiques contemporànies, el Centre d'Estudis i Documentació del MACBA ofereix participar en aquest programa en períodes d'entre un i tres mesos, dirigit a investigadors acadèmics, artistes i altres especialistes en art contemporani.

Sol·licitud de places

La convocatòria de places en el Programa de Suport a la Investigació 2019 ja està resolta. El termini de sol·licitud per a estades durant el 2020 es realitzarà en primera convocatòria entre el 2 de gener i l’1 d’abril de 2019

Per a instar a una plaça, cal enviar la següent documentació a aquesta adreça: psi@macba.cat

• Carta de presentació, on s’haurien d’incloure les dates proposades per a iniciar i finalitzar el període d’estada.
• Descripció del projecte que es vulgui desenvolupar, especificant la rellevància dels recursos que reuneix el Centre d’ Estudis i Documentació per l’esmentat projecte (màxim de 3.000 caràcters).
• Currículum vitae acadèmic i professional.

Es valoraran cartes de referència o informes emesos per institucions artístiques o acadèmiques donant suport al candidat sol·licitant.

Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 60 dies a partir de la data de la recepció de la sol·licitud.

L’assignació d’aquestes places es concedeixen per períodes d’entre un i tres mesos, i excepcionalment poden prorrogar-se fins a un màxim de sis mesos. La concessió d’una plaça implica el dret a utilitzar un espai físic ubicat al Fons Bibliogràfic del Centre equipat amb ordinador personal, accés a Internet, software d’oficina i accés a les bases de dades, catàlegs i altres recursos del Centre d’ Estudis, que inclou l’assistència del personal de la Biblioteca.

Residents 2019

Núria Gómez Gabriel, Love me, Tinder.
Període de residència: del 26/11/2018 al 24/05/2019

En paral·lel a la investigació Cos-Imatge. Hauntologia de la desidentitat visual, vinculada al grup de recerca CINEMA de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Núria Gómez Gabriel (nuriagomezgabriel.net, salakino.org) inicia un període de residència al CED amb l’objectiu d’analitzar els efectes de la cultura activa en les aplicacions de cites online. Love me, Tinder es un estudi sobre els patrons de representació que circulen en la ficció «Hot or Not» i sobre com les narratives binominals del cos-empresa es posen en marxa per oferir als usuaris una màxima optimització de la seva experiència. Matèries com pornografia emocional, humanitarisme industrial o materialisme espiritual es creuen en un assaig que busca, en última instància, rastrejar els efectes de la dictadura wellness. La investigació forma part de l'edició d'un llibre realitzat conjuntament amb l'artista visual Estela Ortiz que publicarà Editorial Planeta al setembre del 2019.

Caterina Almirall, L'autogestió com a pràctica «màgica».
Període de residència: del 07/01/19 al 31/05/19

En el context del projecte de tesi doctoral que desenvolupa a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, durant la residència al CED del MACBA vol indagar les possibles relacions entre les pràctiques autogestionades i les institucionalitzades, en l’àmbit de l’art contemporani a Barcelona. Per tal de comprendre quin és l’encaix entre aquestes dues estratègies, que normalment es consideren «alternatives», comença posant en dubte la separació i les limitacions entre unes i altres, per mirar d’establir una relació que no sigui de «dicotomia». Parteix d’una pregunta que li permeti pensar els «efectes» que unes pràctiques poden tenir en les altres, o dit d’una altra manera, com unes pràctiques «afecten» i en constitueixen unes altres. Posant l’èmfasi en el treball de mediació que es duu a terme des del comissariat, procurarà esbrinar quins són aquests efectes i com les relacions de poder que s’estableixen transformen o posen en circulació discursos, valors i objectes.
caterinaalmirall.com

Beatriz Regueira, Voi c e ssss Ma t t ersss s s s
Període de residència: del 17/01 al 05/04/2019

Com a part de la preparació de la seva tesi Carn crítica. Art, biopoder i plasticitat en allò posthumà (Grup d’investigació IMARTE, BBAA, UB, #Beatriz_Regueira), Beatriz Regueira proposa aprofundir, durant la seva residència al CED, en els entrellaçaments estètics, polítics i terapèutics a partir de l’anàlisi d’Estructuração do self de Lygia Clark, els arxius de Francesc Tosquelles i la pràctica sonora de Joan La Barbara. L’objectiu és construir un llenguatge limítrof que utilitzi la veu en les seves dimensions representativa (llenguatge) i tàctil (so com a freqüència), en l’àmbit de l’escriptura i la videoperformance. El seu focus d’interès se centra en el llenguatge formal i la seva relació amb el despertar del malestar psicòtic, entès com una hipertròfia simbòlica que genera la il·lusió d’un jo-paraula autònom aferrat a la identitat discursiva, i fictíciament separat de la nostra existència com a corporalitats sentides, concretes i situades. En aquest marc, la veu, com a somatècnia (tècnica de consciencia corporal), es presentaria com l’evidència de l’encontre entre allò simbòlic i allò corporal, funcionant com a instrument performatiu de presència (cos) i representació (llenguatge) simultani.

Marta Pujades, Accionar la fotografia: més enllà de la immobilització del gest.
Període de residència: del 04/03 al 03/05/2019

El projecte de Marta Pujades (https://martapujades.com/) aborda les relacions i tensions que es generen entre fotografia i performance, prestant especial atenció a aquelles obres que entenen el procés fotogràfic com una acció performativa en si mateixa. La investigació proposa una possible genealogia dintre el marc estatal, que s’inicia a principis dels anys noranta i arriba fins a l’actualitat. Es presenta una visió complementària a les aproximacions que prioritzen la presencialitat de la performance en detriment del seu vessant fotogràfic, situant-lo en un segon pla com a documentació o annex. Al treball es suggereixen altres formes d’articular aquestes pràctiques i s’interroguen alguns dels plantejaments que s’han volgut establir com a ontològics d’ambdós mitjans.
Amb el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

De dilluns a dijous:
10 - 19 h
Festius, tancat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.