Planeta MACBA

Com a institució pública, el MACBA ha treballat sempre en l’optimització de processos i la gestió eficient dels recursos. Des del 2017, a més, hem incorporat la sostenibilitat mediambiental i social com a prioritats en la producció i el desenvolupament de la nostra activitat.

el nostre compromís
Més recentment, el 2023, hem constituït PLANETA MACBA com una de les taules del Consell Social, a través de la qual treballem de forma transversal les qüestions ambientals i climàtiques a les diferents àrees de treball i departaments del museu. Suposa una nova etapa de diàleg amb públics externs per tal d’abordar la sostenibilitat mediambiental de manera més ambiciosa i assumint més reptes dels que s’han efectuat fins avui.  Tracta tres línies de treball:
 • 01
  Ampliar el càlcul de la nostra petjada de carboni.
 • 02
  Infraestructures i els nostres espais (incorporant plaques fotovoltaiques a les cobertes dels nostres edificis i en un pla de renovació de vidres a la façana del museu, amb els quals puguem guanyar més eficiència energètica).
 • 03
  Els nostres continguts: el MACBA continuarà programant continguts vinculats amb el medi ambient. 
El 2023 ens vam adherir com a refugi climàtic a la xarxa de l’Ajuntament de Barcelona, oferint el nostre Espai familiar i de lectura, una zona física que s’obre com a indret d’acollida per a persones, entitats o projectes que necessitin trobar-se o resguardar-se de la calor o el fred.  El compromís amb el medi ambient, un dels eixos del projecte de sostenibilitat  del museu, es materialitza en un sistema propi de gestió ambiental, que desenvolupa una àmplia bateria de mesures per disminuir l’impacte negatiu de la nostra activitat sobre l’entorn, amb l’objectiu de ser un museu més sostenible, conscienciar la societat i frenar el canvi climàtic. Per això també participem en xarxes per articular les nostres accions i donar una resposta més integral i global a l’emergència pel canvi climàtic. Un d’aquests espais és l’Assemblea Climàtica de L’Internationale. La mirada interna es manté, transformant relacions i dinàmiques de treball mitjançant espais experimentals de treball transversal.
Sistema de gestió ambiental
Sistema de gestió ambiental
Durant el 2017 i el 2018 vam dur a terme un diagnòstic mediambiental complet, que ens va permetre detectar fortaleses i debilitats i configurar un sistema de millores, basat en la metodologia de les normes ISO.   
Renovació tecnològica i substitució de productes
Macba. Planifica la visita
Renovació tecnològica i substitució de productes
Des del 2014 estem immersos en un pla progressiu de renovació de tecnologies, buscant alternatives menys contaminants per si mateixes o que generen millors hàbits de consum.    Així mateix, d’una manera esgraonada en funció dels recursos del museu i de les possibilitats del mercat, estem substituint nombrosos materials per alternatives més sostenibles: productes més eficients, de proximitat i/o amb certificació d’origen.   Uns quants exemples: 
 • 01
  Amb les mesures de control adoptades, vam aconseguir reduir el consum energètic de l’edifici Meier un 11,99%. 
 • 02
  Al web del MACBA s’han definit estils d’impressió que generen versions simplificades i es promou la lectura en pantalla. 
 • 03
  S’han renovat els equips informàtics (tots compten amb el segell “Energy Star”) i les seves configuracions per defecte, buscant la major eficiència energètica i les mínimes emissions. 
 • 04
  S’han eliminat els vasos de plàstic de les oficines i tot el paper de la nostra comunicació és reciclat i/o d’origen sostenible. 
Economia circular
Economia circular
Al MACBA pensem que el primer pas per minimitzar l’impacte ambiental és racionalitzar el consum i allargar el cicle de vida dels materials, bé sigui donant-los nous usos dins el museu o col·laborant amb altres entitats de la ciutat, amb les quals intercanviem mobiliari, marcs, equipament audiovisual, etc.   
Pla de mobilitat
Pla de mobilitat
Treballem activament per reduir la nostra petjada de carboni, establint un pla de mobilitat sostenible que impulsa mesures per fomentar el transport públic i els mitjans de transport menys contaminants. 
Gestió de residus
Gestió de residus
Al MACBA comptem amb un sistema de segregació de residus i impliquem els nostres col·laboradors, proveïdors, usuaris i visitants en la recollida selectiva de les fraccions de paper, envasos i vidre.
Compromís amb l’agenda 2030
Compromís amb l’agenda 2030
Seguint la trajectòria de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, hem incorporat els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides al nostre dia a dia. S’hi ha implicat totes les àrees del museu, lligant la nostra activitat pública i interna a aquests reptes.
certificacions
Barcelona + sostenible
El MACBA forma part de la xarxa local per la sostenibilitat, juntament amb més de mil organitzacions compromeses amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, per construir col·lectivament una ciutat responsable amb les persones i amb l’entorn.   
Compromís Biosphere de turisme sostenible
Barcelona va ser la primera destinació urbana a obtenir la certificació Biosphere pel seu compromís amb la sostenibilitat en l’àmbit turístic. Al desembre de 2019, el MACBA va rebre el distintiu d’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere, una distinció que reconeix l’aposta de les empreses per un nou model de turisme.
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental
El novembre de 2020, el MACBA va obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya per a la categoria d’equipaments culturals: biblioteques, museus i col·leccions. Aquesta categoria té definits uns estrictes criteris ambientals relacionats amb la gestió de residus, estalvi i eficiència energètica, incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua, criteris de compres de productes certificats amb etiquetes ecològiques i criteris de mobilitat sostenible tant per a les persones treballadores com per a les persones usuàries, entre d’altres.
treball en xarxa
Assamblea Climàtica de l’Internationale
És un espai de trobada entre diferents membres de la confederació amb l’objectiu de debatre i posar en comú quins són els principals reptes que, com a museus, afrontem envers l’emergència climàtica, quines eines necessitem per poder reduir el nostre impacte en el medi ambient i com podem donar una resposta més articulada i integral entre tots els agents participants des del món de l’art. 
contacte
Si t’interessa el medi ambient, tens propostes, vols ampliar informació sobre la nostra feina o simplement tens res a dir-nos, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres, estem a la teva disposició. Gràcies!
per a més informació

Andrea Miguel

amiguel@macba.cat