Audio

SON[I]A #282 Zenaida Osorio

Zenaida Osorio

13 feb. 2019
Categoria
Ràdio Web MACBA

En aquest podcast, Zenaida Osorio fa una lectura crítica de les representacions de la pagesia a l'arxiu i relat oficial de Radio Sutatenza. A partir d'aquest cas d'estudi, Zenaida reflexiona sobre el contrast de les imatges de país -Colòmbia en aquest cas- que les xarxes de funcionaris oficials, productors visuals i investigadors acadèmics consideren legítimes. Parlem amb Zenaida de la diferència entre imatge i memòria, de guerres contra l'analfabetisme que poden llegir-se també com a guerres contra el comunisme, d'arxius que agraden molt, d'imatges que no agraden tant, moviments antimemòria, exposicionitis i malbaratament d’entrecometes, Vivaldi, ruanes, mules amb transistors al llom, la promesa de l'íntim i altres dispositius per a construir vincles amb el “real”.

Ràdio web MACBAConsulta més informació sobre l'àudio. Aquest programa és una producció de Ràdio web MACBA.

Continguts relacionats

Àudios

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.