Audio

SON[I]A #250 Kenneth Goldsmith

Kenneth Goldsmith

12 des. 2017
Categoria
Ràdio Web MACBA

Kenneth Goldsmith és un escriptor multidisciplinari, artista, editor, poeta i agent provocador. Anys enrere va afirmar haver-se apropiat de la famosa frase de Douglas Huebler: "El món està ple d'objectes més o menys interessants; no desitjo afegir-ne cap més”. Malgrat que la versió de Goldsmith, "El món està ple de textos més o menys interessants; no desitjo afegir-ne cap més", és només una veritat a mitges. Tant la seva escriptura com la seva pràctica d'arxiu a UbuWeb es basen en gran manera en el collage, l'apropiació i el poder de la còpia com el gest creatiu definitiu. Però això, en contraposició a la seva cita, ha donat lloc a un considerable nombre de textos, novel·les, assajos i objectes literaris experimentals aclamats per la crítica, construïts a través de l'acumulació i la sedimentació. En aquesta conversa, Kenneth discuteix algunes de les seves pròpies fases com a artista i estableix una connexió relativament inesperada entre els moviments d'avantguarda de principis del segle XX i l'era digital. Malgrat l'interval de temps entre tots dos moments, Goldsmith traça una línia invisible que ens convida a veure el modernisme sota una llum diferent, no tant com una revolució fallida, sinó com un lent procés de sedimentació, l’essència del qual s’ha filtrat durant dècades, fins a ressorgir recentment en el corrent salvatge de la nostra cultura digital.

SON[I]A parla amb Kenneth Goldsmith de la literatura trencadora i conservadora, de l'ADN d'Internet i d’allò que ell anomena el seu "tercer acte".

Ràdio web MACBAConsulta més informació sobre l'àudio. Aquest programa és una producció de Ràdio web MACBA.

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.