El Perfil de contractant de la Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya conté les dades i la informació necessària en l’àmbit de contractació per fer més fluides i transparents les relacions entre els licitadors i l’òrgan de contractació.


L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars