El Perfil de contractant de la Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya conté les dades i la informació necessària en l’àmbit de contractació per fer més fluides i transparents les relacions entre els licitadors i l’òrgan de contractació.


El blau protegeix el blanc de la innocència. El blau s’emporta el negre. El blau és la foscor feta visible.
Derek Jarman