El Perfil de contractant de la Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya conté les dades i la informació necessària en l’àmbit de contractació per fer més fluides i transparents les relacions entre els licitadors i l’òrgan de contractació.


Una mateixa imatge pot ser testimoni, alhora, del passat i anticipar un futur previsible.
Ignasi Aballí