El Perfil de contractant de la Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya conté les dades i la informació necessària en l’àmbit de contractació per fer més fluides i transparents les relacions entre els licitadors i l’òrgan de contractació.


Quan treballo, no penso en l’art. Miro de pensar en la vida.
Jean-Michel Basquiat