Les empreses externes que hagin d’accedir a les instal·lacions del MACBA per prestar els seus serveis hauran de gestionar la documentació necessària perquè es compleixi la normativa pel que fa a la prevenció de riscos laborals. 

El MACBA ha contractat la coordinació d’activitat empresarial al seu servei de prevenció aliè Seprela XXI.  

Com tramitar la documentació

Per efectuar treballs als espais del MACBA, l’empresa contractada haurà de coordinar l’activitat empresarial amb el MACBA mitjançant l’empresa Seprela XXI i l’aplicació web E-Coordina. 

Aplicació E-Coordina

Manual d’instruccions E-Coordina  


L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars