El compromís amb el medi ambient, un dels eixos del projecte de responsabilitat social del museu, es materialitza en un sistema propi de gestió ambiental, que desenvolupa una àmplia bateria de mesures per disminuir l’impacte negatiu de la nostra activitat sobre l’entorn, amb l’objectiu de ser un museu més sostenible, conscienciar la societat i frenar el canvi climàtic.  

Sistema de gestió ambiental

Durant el 2017 i el 2018 vam dur a terme un diagnòstic mediambiental complet, que ens va permetre detectar fortaleses i debilitats i configurar un sistema de millores, basat en la metodologia de les normes ISO.  

Renovació tecnològica i substitució de productes

Des del 2014 estem immersos en un pla progressiu de renovació de tecnologies, buscant alternatives menys contaminants per si mateixes o que generen millors hàbits de consum.  

Així mateix, d’una manera esgraonada en funció dels recursos del museu i de les possibilitats del mercat, estem substituint nombrosos materials per alternatives més sostenibles: productes més eficients, de proximitat i/o amb certificació d’origen. 

Uns quants exemples: 

  • Amb les mesures de control adoptades, vam aconseguir reduir el consum energètic de l’edifici Meier un 11,99%.
  • Al web del MACBA s’han definit estils d’impressió que generen versions simplificades i es promou la lectura en pantalla.
  • S’han renovat els equips informàtics (tots compten amb el segell “Energy Star”) i les seves configuracions per defecte, buscant la major eficiència energètica i les mínimes emissions.
  • S’han eliminat els vasos de plàstic de les oficines i tot el paper de la nostra comunicació és reciclat i/o d’origen sostenible.
Imagen de la plaza exterior del museo

Economia circular

Al MACBA pensem que el primer pas per minimitzar l’impacte ambiental és racionalitzar el consum i allargar el cicle de vida dels materials, bé sigui donant-los nous usos dins el museu o col·laborant amb altres entitats de la ciutat, amb les quals intercanviem mobiliari, marcs, equipament audiovisual, etc.  

Chica observando una obra del museo

Pla de mobilitat

Treballem activament per reduir la nostra petjada de carboni, establint un pla de mobilitat sostenible que impulsa mesures per fomentar el transport públic i els mitjans de transport menys contaminants.

Folleto "Un segle breu: Collecció MACBA"

Gestió de residus 

Al MACBA comptem amb un sistema de segregació de residus i impliquem els nostres col·laboradors, proveïdors, usuaris i visitants en la recollida selectiva de les fraccions de paper, envasos i vidre. 

Compromiso con la agenda 2030

Compromís amb l’agenda 2030

Seguint la trajectòria de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, hem incorporat els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides al nostre dia a dia. S’hi ha implicat totes les àrees del museu, lligant la nostra activitat pública i interna a aquests reptes. 


Treball en xarxa i certificacions

Membre de Barcelona + Sostenible

Barcelona + sostenible

El MACBA forma part de la xarxa local per la sostenibilitat, juntament amb més de mil organitzacions compromeses amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, per construir col·lectivament una ciutat responsable amb les persones i amb l’entorn.  

Ves al web

Baròmetre Social dels Museus. Generalitat de Catalunya  

El MACBA participa activament, com a museu pilot, en el projecte del Baròmetre Social dels Museus, que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya desenvolupa per mesurar l’impacte social col·lectiu dels museus catalans. 

Ves al web

Distintivo Biosphere Committed Entity

Compromís Biosphere de turisme sostenible

Barcelona va ser la primera destinació urbana a obtenir la certificació Biosphere pel seu compromís amb la sostenibilitat en l’àmbit turístic. Al desembre de 2019, el MACBA va rebre el distintiu d’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere, una distinció que reconeix l'aposta de les empreses per un nou model de turisme.

Ves al web

Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental

El novembre de 2020, el MACBA va obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya per a la categoria d’equipaments culturals: biblioteques, museus i col·leccions. Aquesta categoria té definits uns estrictes criteris ambientals relacionats amb la gestió de residus, estalvi i eficiència energètica, incorporació de sistemes d’estalvi d’aigua, criteris de compres de productes certificats amb etiquetes ecològiques i criteris de mobilitat sostenible tant per a les persones treballadores com per a les persones usuàries, entre d’altres.

Ves al web

Jo pinto com si anés caminant pel carrer. Recullo una perla o un crostó de pa; és això el que dono, el que recullo
Joan Miró