Residents individuals 2022

Angelica Tognetti
Període de residència: del 10/01 al 31/03/2022
Angelica Tognetti
Curadories tentaculars. Entramats i col·laboracions per a una cura col·lectiva Les cures són una pràctica relacional que travessa tots els àmbits de la vida i totes les seves temporalitats, des del nostre primer alè fins l’últim. Som éssers vulnerables, inter i eco dependents – requerim de les que ens rodegen i de l’entorn en el què vivim -, necessitem ser cuidades i cuidar. En l’escenari occidental, les cures s’han invisibilitzat i relegat a l’àmbit privat i assistencial. No obstant, en els últims anys s’ha posat de manifest la necessitat de valorar i visibilitzar els treballs de cures com una responsabilitat política. Reivindico, des d’aquesta postura, la necessitat d’eixamplar els límits del que s’entén per curadoria per abraçar totes aquelles pràctiques, cossos i organismes que cuiden i tenen cura de la vida en comú. Defenso la necessitat de promoure col·lectivament un gir des del comissariat/mediació cap a la tasca curatorial en tant que pràctica de cura fonamental dins del context cultural i fora d’ell. Acompanyada per moltes aliades, estic fent ressonar aquestes reflexions en el context artístic barcelonès i desitjo fer-les ressonar en el CED del MACBA. En aquest espai-temps i en els seus desbordaments, a més a més d’apropar-me al material bibliogràfic, estic entrant en contacte i interpel·lant el conjunt de treballadores del museu i de l’arxiu per conversar juntes sobre les cures, amb l’objectiu d’implicar, en el meu hummus de treball, altres veus vives més enllà de les arxivades.
Castillo
Període de residència: del 01/03 al 31/05/2022
Castillo
Investigació artística experimental i col·laborativa sobre assemblees transmaribibollo i la reducció de danys Castillo és un investigador i escriptor castellà-manxec resident a Brussel·les i dedicat a col·laborar en processos transmaribibollo per a la creació artística. També forma part de la iniciativa d’arts queer Buenos Tiempos, Int. Al llarg de diversos anys, Castillo realitza un projecte d’investigació artística experimental i col·laborativa sobre assemblees transmaribibollo i la reducció de danys en col·laboració amb l’escola de belles arts erg: école de recherche graphique a Brussel·les: “El projecte parteix d’un desig de reunir-nos en mixitat escollida, íntimament i en autogestió entre artistes i activistes transmaribibollo per viure i treballar després del brot epidèmic del covid. Per decidir sobre les nostres identitats, la nostra relació amb les institucions acadèmiques i artístiques i la nostra governança. Per oposar-nos al salutisme utilitzant paradigmes polítics propis de la reducció de danys i connectant amb el nostre llinatge transmaribibollo en la pràctica de la salut comunitària. Estem assajant respostes a les preguntes: quina governança volem per les assemblees d’artistes i activistes transmaribibollo després del brot de l’epidèmia del covid? I quins processos escollim per transmetre els coneixements transmaribibollo?” Aquesta residència al Centre d’Estudis i Documentació del MACBA compta amb el suport de Flanders State of the Art i el projecte d’investigació esmentat anteriorment compta amb el suport del Fonds de la Recherche en Art de Bèlgica.
Jennifer Warren
Període de residència: del 01/03 al 31/07/2022
Jennifer Warren
Ubicant la funció de la teoria en la pràctica del nou institucionalisme Jennifer Warren és investigadora i professora, interessada en les interaccions entre les institucions d’art en relació amb els moviments socials. Actualment té la seva seu a la Central Saint Martins com a candidata doctoral finançada per AHRC dins del Centre d’Investigació Afterall. El seu doctorat es centra en l’estudi del cas del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, a través del qual s’avaluen críticament experiments més amplis de “Radical Museology” dels 2000s. L’aparició d’institucions “progressistes” i la seva identificació cada vegada més gran amb l’activisme, la investigació i la “teoria” són de particular interès, i s’examinen en relació amb tendències socials i econòmiques més amplies, incloses la urbanització i la “Knowledge Economy”. És professora visitant a la Central Saint Martins, la London South Bank University y la Goldsmiths University de Londres.