repositori digital

Objectualitat #3. Podcast amb Martin Holbraad i Quim Pujol [Publicació sonora]
2015,
MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Martin Holbraad, Quim Pujol, Departament de Mitjans Digitals. MACBA