Un teatre sense teatre Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg Selecció del catàleg

Aquesta publicació no és ni una història del teatre ni una mostra dels artistes que han dissenyat escenografies. Aquí s'examina més aviat de quina manera la teatralitat ha canviat la nostra percepció de la naturalesa de l'obra d'art i quin és el lloc del subjecte en aquest entramat de discursos i ideologies.

mostrar-ne més mostrar-ne menys