Glossary of common knowledge

Glossary of common knowledge

disponible a la biblioteca

The Glossary of Common Knowledge (GCK) és el primer volum (el segon es va publicar el 2022) d'una compilació de terminologia artística que difereix substancialment de la que es troba en la literatura existent sobre art. GCK ha estat un projecte de recerca de cinc anys realitzat per Moderna galerija (MG+MSUM), en el marc del programa "The Uses of Art" de L'Internationale.

En col·laboració amb institucions i individus d'Europa i altres parts del món, un total de 66 col·laboradors/narradors van proposar conceptes relacionats amb les seves pròpies pràctiques i contextos, referències històriques, situacions polítiques i socials o projectes de L'Internationale.

Els conceptes es van discutir i definir en sis seminaris que van tractar sis camps referencials (historització, subjectivitat, geopolítica, constituents, béns comuns i la seva institucionalitat). El llibre segueix aquests temes al llarg de sis capítols en els quals els narradors creen una pluralitat de veus i narratives que examinen els conceptes proposats i agreguen els seus diferents punts de vista, sumant coneixements passats per alt, suprimits i també categories no occidentals de pensament i memòria. Aquest mètode va donar lloc a diferents maneres de participar, compartir i utilitzar el coneixement, així com de treballar junts a nivell mundial. El llibre està publicat per L'Internationale Online i K. Verlag.

The Glossary of Common Knowledge va ser comissariat per Zdenka Badovinac (Moderna galerija, Ljubljana), Bojana Piškur (Moderna galerija, Ljubljana) i Jesús Carrillo (Museu Reina Sofia, Madrid, 2012–2016), i va ser editat per Ida Hiršenfelder.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
any de publicació
2018
suport
Imprès
línia editorial
Assaig
pàgines
352
disseny
New Collectivism
any de publicació
2018
suport
Imprès
pàgines
352
línia editorial
Assaig
disseny
New Collectivism
Publicat per
L’Internationale amb el suport del Programa Cultura de la Unió Europea

The Glossary of Common Knowledge forma part del projecte dirigit per la Moderna galerija (MG+MSUM) en el marc del projecte europeu de cinc anys “The Uses of Art – The Legacy of 1849 and 1989”, organitzat per la confederació de museus L’Internationale.