Glossary of common knowledge. Vol. 2

Glossary of common knowledge. Vol. 2

Els conceptes de més de cinquanta narradors presentats en aquest volum van ser discutits i escrits entre 2019 i 2022 durant una sèrie de seminaris en els quals es van reunir coneixements diversos dels museus, així com de l'anomenada “família global” d'artistes, pensadors i curadors. Aquest exercici busca trobar coneixements comuns per a parlar d'històries menys visibles en l'art contemporani i abordar els sistemes que regeixen les nostres maneres de pensar l'art i més enllà. El projecte està en marxa des de 2014 i va ser concebut i comissariat per Zdenka Badovinac, Bojana Piškur i Jesús Carrillo en el context de la confederació de museus L’Internationale com un mètode per a abordar els anomenats camps referencials.

La primera sèrie de debats es va publicar el 2018. Per a aquesta segona edició, repetim els mateixos camps referencials per a reexaminar com han canviat les condicions del nostre paisatge cultural amb els dràstics arravataments de la pandèmia, la guerra, les catàstrofes climàtiques, el gir conservador i les agitacions polítiques. Un dels canvis més visibles en aquest volum en comparació amb l'edició anterior és una clara necessitat d'abordar la creixent urgència del canvi climàtic i emfatitzar l'origen colonial antropogènic dels esdeveniments cataclísmics, a més de donar complexitat i problematitzar aquesta crisi contínua. Aquest volum també està marcat per la pandèmia COVID-19 i les implicacions que va tenir en l'escalada de les lluites pel poder i les injustícies.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
any de publicació
2022
suport
Imprès
línia editorial
Assaig
pàgines
304
disseny
New Collectivism
any de publicació
2022
suport
Imprès
pàgines
304
línia editorial
Assaig
disseny
New Collectivism
Publicat per
L’Internationale amb el suport del Programa Cultura de la Unió Europea.

The Glossary of Common Knowledge, Vol.2 forma part del projecte “Our Many Europes” (2018-2022), organitzat per la confederació de museus L’Internationale i altres membres, i cofinançat pel Programa Europa Creativa de la Unió Europea. Aquest volum també compta amb el suport del Ministeri de Cultura de la República d’Eslovènia.