El programa del PEI 2021-2022 comptarà amb un laboratori permanent de recerca de freqüència setmanal. Cada dilluns de les setmanes de docència hi haurà una trobada entre la comunitat educativa del programa que servirà per escoltar, dialogar i elaborar continguts i experiències. Els continguts i les metodologies seran gestionats per les estudiants en col·laboració amb la direcció i coordinació.

El propòsit del laboratori és sostenir un espai permanent d’interrogació i acció en relació amb els continguts del programa, així com generar unes metodologies de treball que sobrepassin la lògica de la producció de coneixement privativa i individualitzada, desbordin els continguts predissenyats i desafiïn les disciplines tradicionals. S’hi compartirà l’estat i el procés dels treballs de recerca, es faran tutories col·lectives i trobades amb artistes, col·lectius i pensadors que puguin posar-se en relació amb les investigacions en curs.

La peça central del recorregut de cada estudiant es concreta en la seva proposta de recerca personal (individual o col·lectiva), que s’elaborarà en el transcurs de l’any acadèmic en companyia d’un tutor vinculat a la trajectòria del PEI (membres de la direcció acadèmica, exalumnes, professors del programa, comissaris del museu…), i serà compartida en moments puntuals amb la resta de les estudiants i altres agents al laboratori permanent. Aquestes investigacions poden presentar-se en qualsevol forma final: performativa, fílmica, com a projecte curatorial o com a recerca acadèmica, entre d’altres.

Per poder presentar el projecte final, caldrà haver lliurat les memòries que acreditin el seguiment del conjunt del programa, segons les indicacions que els docents donaran a l’inici de curs i que tenen com a objectiu l’aprofitament personal i creatiu de cadascuna de les propostes de treball i estudi. El recorregut del PEI s’entén com un conjunt que no s’avaluarà per parts sinó en conjunt, de manera qualitativa i col·laborativa.