Preinscripció

Dates: Recepció de sol·licituds de l'1 al 31 d’octubre 2018. Ampliació del període d'inscripció fins el 15 de novembre.

Documentació: Les sol·licituds s'hauran d’enviar per correu electrònic a pei [at] macba [dot] cat, aportant la documentació següent en un sol PDF:

 • Formulari de sol·licitud
 • Text de motivació (500 paraules)
 • Proposta d'investigació en curs o que es vol desenvolupar (artística, teòrica, pedagògica...) (300 paraules).
 • Currículum (en cas que ho consideri necessari, la comissió de selecció podrà requerir la documentació acreditativa)
 • Es valorarà el lliurament de cartes de recomanació (opcional)
 • Fotocòpia del DNI o passaport

Només s'acceptaran les sol·licituds rebudes per correu electrònic. Tots els documents en format PDF s'hauran d'enviar en un mateix correu.

Criteris de selecció

El PEI es defineix com un espai d'exploració i activació del saber més que un programa de capacitació professional. El comitè de selecció, format pel cap de Programes, la coordinadora acadèmica i els membres del claustre, valorarà la diversitat dels perfils i trajectòries no sols des d’una perspectiva acadèmica, sinó prenent en consideració les diverses formes en què es produeix el coneixement: la pràctica artística, l’activisme, la investigació, la trajectòria laboral o l’estudi, entre d’altres.

Els criteris de selecció tindran en compte:

 • Els materials aportats dins el període d’inscripció
 • La relació entre l'experiència i l'activitat dels sol·licitants, ja siguin de tipus acadèmic o professional, amb els continguts i els objectius del programa
 • La disponibilitat horària. El programa es presencial, es demana l'assistència al programa del 80%
 • És indispensable un alt nivell de castellà i d'anglès (oral i escrit)

Barem de selecció:

 • Formació curricular o de la pràctica (5 punts)
 •  Adequació al programa (5 punts)
 • Proposta presentada (5 punts)

Si es considera necessari es farà una entrevista (presencial o online).

Comunicació de acceptats: Es comunicarà per correu electrònic abans del 26 de novembre de 2018.