Investigació personal

La investigació personal (individual o en grup) és present en tot el programa, i l’acompanya un tutor vinculat a la trajectòria del PEI (membres de la direcció acadèmica, exalumnes, professors convidats, comissaris del museu...). Al llarg del curs acadèmic es reservaran moments puntuals perquè els alumnes presentin la seva investigació i la discuteixin de manera col·lectiva amb la resta d’estudiants i membres del claustre. Aquestes investigacions poden presentar-se en qualsevol forma final: performativa, fílmica, com a projecte curatorial o com a investigació acadèmica, entre d’altres. La presentació final tindrà lloc al juny de 2020.

Investigacions col·lectives

Els grups d’investigació col·lectiva formen part essencial de la proposta metodològica del programa i es fonamenten en la idea de cooperació, col·laboració i convivència. S’hi generen unes metodologies de treball que desafien la lògica de la producció de coneixement privativa i individualitzada i desborden les disciplines tradicionals per assentar-se en un lloc indisciplinat. Es treballa amb eines que provenen de la investigació i la pràctica artístiques, el treball comunitari, la traducció, l’escriptura col·lectiva, l’arxivística o el treball curatorial. Aquests grups de treball es relacionen amb escriptors, artistes, activistes, investigadors i comissaris, com també amb àrees del museu i altres espais de la ciutat de Barcelona.


Cada grup d’investigació està dirigit per un membre del claustre i vinculat a les matèries del programa. Després de la presentació general del projecte, cada estudiant escollirà un dels tres grups d’investigació col·lectiva, que es desenvoluparan en sessions de dues o tres jornades mensuals des del mes de maig de 2019 fins a la finalització de les investigacions, l’abril de 2020. Al llarg del procés d’investigació cada grup comptarà amb diversos convidats proposats pel tutor i pels estudiants (cada projecte té assignat un pressupost propi). El treball de cada estudiant dintre d’aquests grups pot derivar en la investigació personal final.

Les propostes inicials d’investigació col·lectiva són:

Memòries de la dissidència sexual a Barcelona, amb Lucía Egaña

Es proposa una línia de treball vinculada a les memòries de la dissidència sexual local, que s’articuli com una cartografia amb diferents eixos desplegats sobre el mapa de la ciutat. La idea és investigar a través de les memòries localitzades en una sèrie d’espais que, després de diversos processos de gentrificació i esborrat, ja no evidencien els traços específics dels esdeveniments que hi van tenir lloc. Aquest grup treballarà a partir de metodologies d’investigació situades i encarnades, i el resultat de la feina col·lectiva es mostrarà en format expositiu a la planta baixa del CED.

Amor Roig (Red Love): grup d’investigació, d’escriptura i de pràctica*, amb Dora García

Aquest grup participarà a RED LOVE, una futura publicació en format de reader, iniciada per l’artista Dora García i que compta amb col·laboradors com Peio Aguirre, Ingo Niermann, Aaron Schuster, Dena Beard i Michele Masucchi. El projecte parteix de les tradicions utòpiques i pràctiques d’Alexandra Kollontai, Charles Fourier i Michael Foucault. La idea central és l’amor com a procomú i els modes alternatius de vida que produeix (també hi inclouríem per exemple xarxes com The hearing voices network, grups de recolzament mutu com radio Nikosia o associacions de producció d’obra com The Icarus Project o Sensibili alle Foglie). El projecte està molt centrat en la relació d’avantguardes estètiques i polítiques, i per descomptat en la idea d’amor roig o amor dintre d’una economia comunista o comuna.

A més d’aquest treball d’investigació, escriptura, redacció i edició, també s’inclouran seminaris de pràctica i de difusió, especialment tenint com a objectiu la pràctica artística dels participants, en tots els formats possibles i que podrà derivar en la participació en diverses formes de presentació pública.

Ecologies culturals*, amb Jaime Vindel

Estretament vinculat a l’àrea de continguts del programa d’ecologies culturals, aquest grup de treball pretén abordar la possibilitat de posar en pràctica una investigació situada en el diàleg entre la història, la imaginació, la cultura i l’ecologia. Mitjançant diferents metodologies provinents de la curadoria, l’escriptura i l’arxivística es desenvoluparà un treball d’investigació, el qual tindrà com a fi generar nous mapes que ajudin a situar les lluites ecologistes de l’Estat espanyol en un marc més ampli, juntament amb altres antagonismes desplegats des de la dècada dels setanta. Historiografiar críticament determinades polítiques artístiques i de comunicació en relació als moviments de lluites ecologistes només pot fer-se des d’unes metodologies noves, que desbordin tant els límits disciplinaris com les presumpcions fragmentàries de les lluites oposicionistes de les últimes dècades del segle XX. Al llarg de tot el procés d’investigació es tindrà present un dels objectius fonamentals de l’àrea: impulsar l’aparició d’una imaginació materialista amb vocació ecosocial, que actualitzi críticament l’herència de les articulacions entre l’art, l’estètica i la política que van diagramar les avantguardes del segle XX.

 

* Aquesta activitat forma part d'Education from Below, un projecte amb el suport del programa Europa Creativa de la Unió Europea.

Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union