Préstec d’imatges de la Col·lecció i Arxiu MACBA

El museu disposa d’un banc d’imatges de les obres que componen els fons de la Col·lecció MACBA, adreçat a investigadors, editorials i institucions artístiques que desitgin reproduir o publicar imatges d’obres de la Col·lecció en qualsevol suport.

Per a sol·licitar les imatges digitals en alta resolució, omple el formulari següent: Un cop aprovada la sol·licitud, procedirem a la signatura d’un acord privat entre el sol·licitant i el MACBA, que inclourà el cobrament de taxes de préstec d’imatges. Les obres fotografiades estan protegides per drets d’autor. És, per tant, responsabilitat del sol·licitant obtenir de l’artista o dels titulars dels drets esmentats els permisos corresponents abans de procedir a la seva publicació. Si demanes les imatges per a publicar-les en un mitjà de comunicació, posa’t en contacte amb el Departament de Premsa: press@macba.cat
CONTACTE
per a més informació
imatges@macba.cat