Panorama

El MACBA presenta Panorama, una sèrie de projectes transdisciplinaris que respon a la voluntat del museu d’aprofundir en la col·laboració i el diàleg amb artistes i agents culturals del nostre context. Gràcies a aquesta iniciativa a llarg termini, el museu amplia el seu compromís amb artistes i agents culturals del context local, amb l’objectiu de presentar al gran públic, tant local com internacional, les noves veus que donen forma a la cultura contemporània a la ciutat. Amb un èmfasi en les pràctiques col·laboratives i en la diversitat de perspectives, cada edició de Panorama estarà comissariada per un equip curatorial diferent, compost per un membre del MACBA i un comissari o col·lectiu independent.