125583--imatge-ambo_fotoconjuntjpg
125583--imatge-ambo_fotoconjuntjpg
Maria Lluïsa Borràs
Fons Maria Lluïsa Borràs
1960 - 2010
La trajectòria professional de Maria Lluïsa Borràs es va desenvolupar en àmbits diversos, com ara el comissariat d’exposicions, la docència, les publicacions i la recerca sobre art, en què destaca l’estudi sobre l’artista Francis Picabia.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
autor/s
Maria Lluïsa Borràs (productor)
contingut del fons
ca. 60.000 documents
data
1960 - 2010
productor
Maria Lluïsa Borràs
número de registre
A.MBO.F
idioma
Castellà, Català, Francès, Anglès, Rus
crèdit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Maria Lluïsa Borràs
autor/s
Maria Lluïsa Borràs (productor)
número de registre
A.MBO.F
contingut del fons
ca. 60.000 documents
idioma
Castellà, Català, Francès, Anglès, Rus
data
1960 - 2010
crèdit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Maria Lluïsa Borràs
productor
Maria Lluïsa Borràs
Catalunya
Espanya
1951 - 2010
Borràs, Maria Lluïsa
artista
Maria Lluïsa Borràs
Barcelona
1931
productor
1 artistes
parts del document
65 documents
[Conjunt de cartes i documents relacionats amb Otho Lloyd i Olga Sacharoff]
document
2015
[Conjunt de fotografies més segell, en sobre]
document
2015
[Dos negatius en un sobre]
document
2015
[Sobre buit amb segell postal de Sud-àfrica]
document
2015
[Conjunt de fotografies i negatius en sobre]
document
2015
[Fotografia d'una dona]
document
2015
[Rebut de pagament]
document
2015
[Retall de premsa amb una il·lustració]
document
2015
[Fotocòpies de diversos textos i poemes]
document
2015
[Conjunt de correspondència relacionada amb Otho Lloyd i Olga Sacharoff; inclou diversos documents i fotografíes]
document
2015
[Part d'un sobre postal, amb segells]
document
2015
[Conjunt de cartes i documents relacionats amb Arthur Cravan]
document
2015
Lausanne il y a 20 ans
document
2015
[Tres bitllets de mil rubles de 1917]
document
2015
[Part d'un document d'enregistrament amb fotografia]
document
2015
[Cromo del zoo de Londres]
document
2015
[Telegrama a Dagmar Mouat, enviat el 19 d'abril de 1926 des de Pera, Istanbul]
document
2015
[Part d'un sobre postal dirigit a Dagmar Mouat]
document
2015
[Retall de premsa d'un periòdic en rus]
document
2015
[Planxa de tipografia més tres targetes de visita]
document
2015
[Retall de premsa amb imatge en blanc i negre]
document
2015
[Conjunt de documentació legal de Dagmar Mouat]
document
2015
[Conjunt de fotografies en blanc i negre, en un sobre]
document
2015
[Conjunt de correspondència relacionada amb Otho Lloyd i Olga Sacharoff]
document
2015
[Conjunt de correspondència i fotografies relacionades amb Otho Lloyd i Olga Sacharoff]
document
2015
[Dos rebuts de 1931]
document
2015
[Resguard d'enviament de diners]
document
2015
[Conjunt de correspondència relacionada amb Otho Lloyd i Olga Sacharoff, 1964]
document
2015
[Conjunt de factures, receptes i un rebut de donatiu]
document
2015
[Cinc exemplars d'una tarjeta de visita d'Otho St. Clair Lloyd]
document
2015
[Tarjeta postal amb imatge d'un gos]
document
2015
[Conjunt de cartes i factures de Casa Lietão & Cª, Lisboa]
document
2015
[Conjunt de retalls de premsa més un telegrama]
document
2015
[Rebut de pagament]
document
2015
[Carnet amb títol de soci de l'"Asociación de Cultura Musical" de Barcelona de Maria Lluïsa Borràs]
document
2015
[Conjunt de documents relacionats amb activitats del Club 49 i altres activitats musicals]
document
2015
De cop i volta lectura a càrrec de Joan Brossa
document
2015
Quinta sesión de música contemporánea : "negro spirituals"
document
2015
[Nota manuscrita amb un llistat de llibres]
document
2015
Primera sesión de música contemporánea
document
2015
Segunda sesión de música contemporánea
document
2015
El farolero : felicita a Ud. las pascuas de navidad
document
2015
[Làmina en color amb motiu religiós]
document
2015
Alicia de Larrocha : en un único recital en la Casa del médico
document
2015
[Sobre buit estripat amb segell postal de França]
document
2015
[Sobre buit amb segell postal d'Espanya]
document
2015
[Sobre buit amb segell postal d'Espanya]
document
2015
[Sobre buit estripat amb capçalera de l'Hotel Stefani, St. Moritz]
document
2015
[Full amb nota manuscrita]
document
2015
[Conjunt de material de difusió de diverses activitats organitzades i celebrades pel Club 49 del Hot Club de Barcelona entre els anys 1950-1954, més un document de l'any 1975]
document
2015
Alicia de Larrocha : en un único recital en la Casa del médico
document
2015
Picasso
document
2015
Tercera sesión de música contemporánea
document
2015
Sopar d'homenatge amb motiu de la clausura de l'exposició de pintura de Jaume Mercadé celebrada a les Galeries Syra
document
2015
[Conjunt de fulls solts amb notes diverses]
document
2015
[Llistat manuscrit amb numeració i detalls de part del material de difusió del Club 49 i del Hot Club de Barcelona]
document
2015
[Conjunt de material de difusió de diverses activitats celebrades per el Club 49]
document
2015
Club 49 del hot club de Barcelona : recomana les exposicions Tàpies, Tharrats, Ponç
document
2015
[Inventari de vaixella]
document
2015
[Targeta de visita d'Otho St. Clair Lloyd]
document
2015
[Sobre buit amb segell postal de França]
document
2015
[Volant amb sol·licitud de donació mès un formulari de gir postal de Correus d'Espanya]
document
2015
[Tarjeta de visita amb nota manuscrita]
document
2015
[Tarjeta amb salutacions de Nadal i Cap d'Any]
document
2015
[Retall de premsa amb obituari]
document
2015
imatges
1 imatges
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
Consulta la Biblioteca del MACBA per a més informació sobre l'obra o l'artista.
Si vols sol·licitar l'obra en préstec, pots adreçar-te a colleccio@macba.cat.
Si vols la imatge de l'obra en alta resolució, pots enviar una sol·licitud de préstec d'imatges.
contacte
per a més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels enllaços següents
per a més informació
colleccio@macba.cat