Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Manuscrits d'obres
1919 - 1998
arxiu d'àudio
imatge no disponible en línia

Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa, Joan Brossa, 1919 - 1998

els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
títol original
Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
any d'adquisició
2011
crèdits
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa
número de registre
A.JBR.SE.009
data
1919 - 1998
fons
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
títol original
Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
número de registre
A.JBR.SE.009
data
1919 - 1998
any d'adquisició
2011
fons
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
crèdits
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa
parts del document
200 documents
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
El cervell del dragó
document
2011
Jardín rítmico
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Encara
document
2011
Intermedi : proposta
document
2011
Bandera als dits
document
2011
Envitricolls
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Disponibles
document
2011
[Esbossos de poemes objecte o instal·lacions, un poema visual i una llista d'obres]
document
2011
[Dos retalls de premsa il·lustrats amb l'escut del Futbol Club Barcelona]
document
2011
Navigants techniques = Cockpit crew ; Navigants commerciaux = Cabin crew
document
2011
[Un retall de premsa amb il·lustracions de la llengua de signes]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb diversos tipus de nus de corbata]
document
2011
[Un retall de premsa amb diverses notícies il·lustrades]
document
2011
Pirámide
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb dotze estrelles disposades en cercle]
document
2011
[Un retall de premsa d'un fragment d'anunci publicitari]
document
2011
Cap de bou
document
2011
[Un esbós de poema objecte]
document
2011
[Un guió de cinema o animacions de poesia visual o de poemes objecte]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'una dona asseguda en una cadira al costat d'un balancí]
document
2011
[Un retall il·lustrat amb dues bobines i una cinta magnètica de casset per a un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un llum de sostre]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Dos poemes visuals]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Acomodador
document
2011
Miratge
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un text en prosa]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
A de cadira
document
2011
[Un esbós de poema objecte o instal·lació]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Duel
document
2011
[Un poema visual] / Joan Brossa
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Tres retalls per a un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb quatre fotografies d'una demolició]
document
2011
Llegenda
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Publicidad, publicidad
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una seqüència de deu dibuixos d'un atleta en una cursa d'obstacles]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Pel carrer
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'una lletra "A" en una pancarta d'una manifestació]
document
2011
[Un esbós de poema objecte o un poema visual]
document
2011
[Un text en prosa]
document
2011
[Un poema de quatre versos]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia del papa Joan Pau II en un acte social]
document
2011
Elegia a Miguel Hernández
document
2011
[Un retall de premsa amb un signe de dues cometes]
document
2011
La "prima ballerina" se fractura una pierna, cosa que le impide de volver a bailar
document
2011
La tête violente : pièce en trois actes / Joan Brossa ; traduit du catalan par R. Prevel
document
2011
[Poemes visuals, retalls de premsa amb il·lustracions per a concebre poesia visual i esbossos de poemes objecte i d'instal·lacions]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'August Strindberg]
document
2011
Para tomarse medida uno mismo : instrucciones proporcionadas por la casa Oliver, Príncipe, 1 (antes Alcalá, 17)
document
2011
És Nadal
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall amb el terme "pau"]
document
2011
[Un retall de premsa amb diverses lletres]
document
2011
Para saborear plenamente un puro / indicaciones útiles que hace la fábrica "Arautápala"
document
2011
[Una targeta de subscripció d'Editorial Lumen]
document
2011
[Un retall de premsa amb un signe de percentatge]
document
2011
Un home reparteix
document
2011
[Un ex-libris o un logotip per a l'Arxiu Joaquim Gomis]
document
2011
Ante los estrenos de Pascua : al habla con las taquilleras de los teatros / Poch Soler
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home preparant material pirotècnic per a un espectacle]
document
2011
Polichinelas Arlequín : la alegría de todos
document
2011
Bosc
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un retall amb un fotograma de la pel·lícula "Oliver Twist" (1948)]
document
2011
[Una targeta amb els senyals de permès fumar i de prohibit fumar]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb un cercle]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un dibuix d'un home amb una túnica blava]
document
2011
[Poemes en vers lliure]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Tres poemes visuals traduïts al castellà i tres retalls de premsa per a un poema visual]
document
2011
Trieu
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un monjo amb la Mare de Déu de Montserrat]
document
2011
[Un poema visual o un esbós de poema objecte]
document
2011
[Esbossos de poemes objecte o instal·lacions]
document
2011
[Un text en prosa i un poema visual en solidaritat amb el poble de Nicaragua]
document
2011
Sherlock Holmes
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
La peça del perill
document
2011
Vidriera
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Una targeta de subscripció a la revista "Los diamantes del arte"]
document
2011
[Un text en prosa]
document
2011
De talla única
document
2011
Vestigi
document
2011
[Dos poemes visuals]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home amb un gos, tots dos amb ulleres] / REUTER-UPI
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un bosc amb el rètol de prohibit embrutar]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home uniformat amb material pirotècnic]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home pronunciant un discurs i dues franges diagonals]
document
2011
Enraono...
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb l'escut del Cuerpo Nacional de Policía]
document
2011
[Un retall de premsa amb un fragment d'un anunci publicitari]
document
2011
On és el guia?
document
2011
[Poemes visuals i retalls de premsa per a concebre poesia visual]
document
2011
[Un retall amb un dibuix d'un director d'orquestra]
document
2011
Menció en vermell
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia de tres homes portant cadascun una lletra del terme "paz"]
document
2011
[Un retall amb dues fotografies d'un tren de vapor]
document
2011
[Un poema visual o un esbós de poema objecte]
document
2011
Zero
document
2011
[Un esbós de poema objecte]
document
2011
Filmoteca
document
2011
Pulcinella
document
2011
Precomunistes a Babilònia
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema probablement en vers lliure]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un jove amb un llibre obert a les mans]
document
2011
[Esbossos d'instal·lacions o poemes objecte]
document
2011
Tarde decreciendo
document
2011
El cuerno dorado
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Els cubs màgics
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
És Nadal
document
2011
L'arbre de la carbonera
document
2011
Silenci
document
2011
Piano
document
2011
Tempestat
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Camino
document
2011
A través del espacio
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Transformations de gibus en chapeaux de dames : (seule maison à Paris exécutant ce travail)
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb un dibuix d'una mà sostenint una batuta]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Vegetación sumergida
document
2011
Pequeño domingo
document
2011
Ropa y huesos
document
2011
El encantador de serpientes
document
2011
Clarísima
document
2011
Un príncipe queda sorprendido de un cisne que se transforma en una doncella
document
2011
Poemes visuals
document
2011
Espolsadors
document
2011
El pensament
document
2011
Diaris
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Un home que mor
document
2011
Tir al capellà
document
2011
[Tres poemes visuals]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Pont
document
2011
[Una il·lustració d'una mà i una creu grega i una fotografia d'uns prismàtics per a un poema visual]
document
2011
Recorregut sonor
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb un pentagrama musical]
document
2011
[Un text en prosa sobre diversos poemes objecte, diversos títols i poemes visuals]
document
2011
[Poemes visuals, una prosa sobre els primers poemes objecte de Joan Brossa, títols diversos i provatures per a concebre una sextina]
document
2011
Trazado del terreno de juego ; Pasillo de lanzamiento de tiros libres / La Vanguardia
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb la part superior de l'estatueta del concurs dels Oscars de cinematografia]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb un higròmetre caracteritzat amb la figura d'un frare]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Cu
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Poema
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Museu
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una lluna]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Un home reparteix
document
2011
Reial Club de Polo
document
2011
Consulta la Biblioteca del MACBA per a més informació sobre l'obra o l'artista.
Si vols sol·licitar l'obra en préstec, pots adreçar-te a colleccio@macba.cat.
Si vols la imatge de l'obra en alta resolució, pots enviar una sol·licitud de préstec d'imatges.
contacte
per a més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels enllaços següents
per a més informació
colleccio@macba.cat