dig_ajbrf--imatge-dig_ajbrftif
dig_ajbrf--imatge-dig_ajbrftif
Joan Brossa
Fons Joan Brossa
Fons Joan Brossa
1919 - 1998
El poeta Joan Brossa va reunir al llarg de la seva vida una quantitat ingent i molt variada de materials al seu estudi del carrer Balmes de Barcelona. Va ser aquesta acumulació el que el va impulsar a llogar, el 1987, un segon estudi on continuaria reunint documentació diversa fins a la seva mort. Aquest material documental, que inclou la biblioteca i l'arxiu personal del poeta, es pot consultar al Centre d’Estudis i Documentació MACBA des del 2012 gràcies a un acord de comodat amb la Fundació Joan Brossa i l'Ajuntament de Barcelona.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
autor/s
Joan Brossa (productor)
contingut del fons
52.000 documents d'arxiu 6.000 volums 6.000 números de publicacions en sèrie 120 poemes visuals
crèdit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa
número de registre
A.JBR.F
data
1919 - 1998
productor
Joan Brossa
autor/s
Joan Brossa (productor)
número de registre
A.JBR.F
contingut del fons
52.000 documents d'arxiu 6.000 volums 6.000 números de publicacions en sèrie 120 poemes visuals
data
1919 - 1998
crèdit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa
productor
Joan Brossa
Catalunya
Espanya
1911 - 2000
Brossa, Joan
artista
Joan Brossa
Barcelona
1919
Poeta, dramaturg i artista plàstic, Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) va produir una extensa obra. Als anys quaranta va conèixer el poeta J. V. Foix, un dels seus referents literaris, i també el filòsof Arnau Puig i els artistes Modest Cuixart, Joan Ponç, Antoni Tàpies i Joan-Josep Tharrats. Amb ells va fundar el grup i la revista d'avantguarda Dau al Set (1948), en la qual va col·laborar amb textos surrealistes que consistien en l'escriptura d'imatges oníriques i hipnagògiques properes a l'automatisme psíquic. Va ser el començament d'una obra literària molt àmplia que utilitzava el llenguatge com a mitjà d'experimentació i que va portar el seu autor cap a la poesia visual, la dramatúrgia, l'escultura i la performance. Els elements de la seva poesia, com la ironia, l'associació, la descontextualització i el refús de la diferenciació entre paraula i objecte, van cristal·litzar en la confecció d'objectes. Si bé en els seus inicis surrealistes ja havia construït un parell d'objectes tridimensionals, a partir de 1967 Brossa es dedica de ple al món dels objectes, un camp sense les restriccions pròpies del llenguatge que ja no abandonarà mai. Els anys vuitanta i noranta van ser molt fèrtils quant a la seva producció visual, que palesa les inquietuds que s'havien anat acumulant al llarg del seu itinerari poètic: la recerca de la màgia quotidiana, la denúncia social i la transgressió. Al final de la seva vida, Brossa va rebre un ampli reconeixement amb nombroses traduccions de la seva obra escrita, exposicions de la seva producció artística i premis, que el van situar com una de les figures cabdals de l'avantguarda catalana. A banda de la seva producció literària, la producció plàstica de Brossa es va poder veure en nombroses exposicions i retrospectives com la de la Fundació Joan Miró de Barcelona (1986), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid (1991), el Palau de la Virreina de Barcelona (1994), l'Institut Valencià d'Art Modern de València (1997) i la Fundació Joan Miró de Barcelona (2001), entre d'altres. En l'àmbit internacional, cal remarcar la presència de Brossa a l'Art'20 de Basilea (1989), a les biennals de São Paulo (1994) i de Venècia (1997), i les exposicions individuals a Munic (1988), Nova York (1989), Ceret-Cotlliure (1990), Houston (1990), Londres (1992), Marsella (1993), Malmö (1993), París (1995), Kassel (1998) i Mèxic i Monterrey (1998), entre d'altres.
llegir-ne més
productor
1 artistes
parts del document
200 documents
[Recull de dècimes i octaves sobre unes excavacions a Barcelona per a trobar el cos de sant Pere Nolasc]
document
2011
[Manual d'introducció a la música i a la notació musical]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
El cervell del dragó
document
2011
Jardín rítmico
document
2011
La mosca de bronce
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Encara
document
2011
Intermedi : proposta
document
2011
Bandera als dits
document
2011
Envitricolls
document
2011
Nocturnos encuentros, o, Un millonario agoniza ... : comedia en un acto
document
2011
Projecció fixa
document
2011
Una flor al programa
document
2011
Museu de les figures de cera = Vaxkabinettet
document
2011
Els directors d'orquestra, rapidíssimes transformacions de Frègoli = Dirigenterna, blixtsnabb förvandling av Fregoli
document
2011
Número de Frègoli
document
2011
Il mago del transformismo
document
2011
Data i rastres = Datum och minnen
document
2011
Imitació dels grans contemporanis = Imitationer av stora samtida
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Disponibles
document
2011
[Esbossos de poemes objecte o instal·lacions, un poema visual i una llista d'obres]
document
2011
[Dos retalls de premsa il·lustrats amb l'escut del Futbol Club Barcelona]
document
2011
Navigants techniques = Cockpit crew ; Navigants commerciaux = Cabin crew
document
2011
[Un retall de premsa amb il·lustracions de la llengua de signes]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb diversos tipus de nus de corbata]
document
2011
[Un retall de premsa amb diverses notícies il·lustrades]
document
2011
Pirámide
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb dotze estrelles disposades en cercle]
document
2011
[Un retall de premsa d'un fragment d'anunci publicitari]
document
2011
Cap de bou
document
2011
[Un esbós de poema objecte]
document
2011
[Un guió de cinema o animacions de poesia visual o de poemes objecte]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'una dona asseguda en una cadira al costat d'un balancí]
document
2011
[Un retall il·lustrat amb dues bobines i una cinta magnètica de casset per a un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un llum de sostre]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Dos poemes visuals]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Acomodador
document
2011
Miratge
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un text en prosa]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
A de cadira
document
2011
[Un esbós de poema objecte o instal·lació]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Duel
document
2011
[Un poema visual] / Joan Brossa
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Tres retalls per a un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb quatre fotografies d'una demolició]
document
2011
Llegenda
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Publicidad, publicidad
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una seqüència de deu dibuixos d'un atleta en una cursa d'obstacles]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Pel carrer
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'una lletra "A" en una pancarta d'una manifestació]
document
2011
[Un esbós de poema objecte o un poema visual]
document
2011
[Un text en prosa]
document
2011
[Un poema de quatre versos]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia del papa Joan Pau II en un acte social]
document
2011
La ciudad del sol
document
2011
Elegia a Miguel Hernández
document
2011
[Un retall de premsa amb un signe de dues cometes]
document
2011
La "prima ballerina" se fractura una pierna, cosa que le impide de volver a bailar
document
2011
La tête violente : pièce en trois actes / Joan Brossa ; traduit du catalan par R. Prevel
document
2011
Tarde decreciendo
document
2011
Momento musical
document
2011
[Poemes visuals, retalls de premsa amb il·lustracions per a concebre poesia visual i esbossos de poemes objecte i d'instal·lacions]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'August Strindberg]
document
2011
Fête de la pleine lune : pièce en trois actes / Juan Brossa ; traduction française: de Roger Prevel
document
2011
Para tomarse medida uno mismo : instrucciones proporcionadas por la casa Oliver, Príncipe, 1 (antes Alcalá, 17)
document
2011
És Nadal
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Hommage a Joan Miró : action spectacle avec la collaboration de Joan Miró
document
2011
La tête violente : pièce en trois actes / Joan Brossa ; traduit du catalan par R. Prevel
document
2011
The wood : (action show in three parts)
document
2011
[Un retall amb el terme "pau"]
document
2011
[Un retall de premsa amb diverses lletres]
document
2011
Para saborear plenamente un puro / indicaciones útiles que hace la fábrica "Arautápala"
document
2011
[Una targeta de subscripció d'Editorial Lumen]
document
2011
[Un retall de premsa amb un signe de percentatge]
document
2011
Ninth action show : (in two parts)
document
2011
Tenth action show
document
2011
La tête violente : pièce en trois actes
document
2011
Dixième action spectacle
document
2011
[Sentències breus i màximes]
document
2011
Un home reparteix
document
2011
[Un ex-libris o un logotip per a l'Arxiu Joaquim Gomis]
document
2011
Ante los estrenos de Pascua : al habla con las taquilleras de los teatros / Poch Soler
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home preparant material pirotècnic per a un espectacle]
document
2011
Polichinelas Arlequín : la alegría de todos
document
2011
Bosc
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un retall amb un fotograma de la pel·lícula "Oliver Twist" (1948)]
document
2011
[Una targeta amb els senyals de permès fumar i de prohibit fumar]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb un cercle]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un dibuix d'un home amb una túnica blava]
document
2011
[Poemes en vers lliure]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Tres poemes visuals traduïts al castellà i tres retalls de premsa per a un poema visual]
document
2011
Trieu
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un monjo amb la Mare de Déu de Montserrat]
document
2011
[Un poema visual o un esbós de poema objecte]
document
2011
[Esbossos de poemes objecte o instal·lacions]
document
2011
[Un text en prosa i un poema visual en solidaritat amb el poble de Nicaragua]
document
2011
Sherlock Holmes
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
La peça del perill
document
2011
Vidriera
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Una targeta de subscripció a la revista "Los diamantes del arte"]
document
2011
[Un text en prosa]
document
2011
De talla única
document
2011
Vestigi
document
2011
[Dos poemes visuals]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home amb un gos, tots dos amb ulleres] / REUTER-UPI
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un bosc amb el rètol de prohibit embrutar]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home uniformat amb material pirotècnic]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un home pronunciant un discurs i dues franges diagonals]
document
2011
Nocturn fantàstic i burlesc = Fantastisk och burlesk nocturn
document
2011
Enraono...
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb l'escut del Cuerpo Nacional de Policía]
document
2011
[Un retall de premsa amb un fragment d'un anunci publicitari]
document
2011
On és el guia?
document
2011
[Poemes visuals i retalls de premsa per a concebre poesia visual]
document
2011
[Un retall amb un dibuix d'un director d'orquestra]
document
2011
Arc iris = Irisbåge
document
2011
Menció en vermell
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia de tres homes portant cadascun una lletra del terme "paz"]
document
2011
[Un retall amb dues fotografies d'un tren de vapor]
document
2011
[Un poema visual o un esbós de poema objecte]
document
2011
Zero
document
2011
Text taquigràfic seguit de la transcripció en escriptura corrent = Oavbruten stenografisk text efter en avskrift från ett korrekt manuskript
document
2011
[Un esbós de poema objecte]
document
2011
Filmoteca
document
2011
Pulcinella
document
2011
Precomunistes a Babilònia
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema probablement en vers lliure]
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb una fotografia d'un jove amb un llibre obert a les mans]
document
2011
El combate
document
2011
[Esbossos d'instal·lacions o poemes objecte]
document
2011
Tarde decreciendo
document
2011
El cuerno dorado
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Els cubs màgics
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
The way : a tragedy in three acts and two sets
document
2011
The way : a tragedy in three acts and two sets
document
2011
És Nadal
document
2011
L'arbre de la carbonera
document
2011
Silenci
document
2011
Piano
document
2011
Tempestat
document
2011
Pastoral
document
2011
La ciudad del sol
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Camino
document
2011
A través del espacio
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
[Un poema visual]
document
2011
Transformations de gibus en chapeaux de dames : (seule maison à Paris exécutant ce travail)
document
2011
[Un retall de premsa il·lustrat amb un dibuix d'una mà sostenint una batuta]
document
2011
[Un poema en vers lliure]
document
2011
Monòlegs a transformació
document
2011
[Retrat d'un clergue]
document
2011
[Retrat d'un clergue]
document
2011
Vegetación sumergida
document
2011
Pequeño domingo
document
2011
Ropa y huesos
document
2011
imatges
1 imatges
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
Consulta la Biblioteca del MACBA per a més informació sobre l'obra o l'artista.
Si vols sol·licitar l'obra en préstec, pots adreçar-te a colleccio@macba.cat.
Si vols la imatge de l'obra en alta resolució, pots enviar una sol·licitud de préstec d'imatges.
contacte
per a més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels enllaços següents
per a més informació
colleccio@macba.cat