Written on the Wind. Lawrence Weiner drawings [Enregistrament audiovisual exposició] [enregistrament audiovisual], Lawrence Weiner, MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Bartomeu Marí, Lawrence Weiner, Bartomeu Marí, Soledad Gutiérrez, Departament d'Exposicions. MACBA, 8-3-2013
els textos de la Col·lecció MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
esdeveniments de producció
Written on the Wind. Lawrence Weiner Drawings, Stedelijk Museum Amsterdam, 2013
Copyright
© MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona, © De les obres: Lawrence Weiner, VEGAP, Barcelona
tipus de material
Enregistrament audiovisual
any d'incorporació
2014
crèdit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Històric MACBA
codi i sèrie
0916. Reportatges fotogràfics i audiovisuals de les exposicions
idioma
Anglès
número de registre
A.HIS.03241
Històric MACBA
Catalunya
Espanya
Barcelona (Catalunya)
2011 - 2020
vídeos
1 resultats
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[DIG_A.HIS.03241_001_h / Enregistrament audiovisual] DIG_A-HIS-03241_001_h.mov
[DIG_A.HIS.03241_001_h / Enregistrament audiovisual] DIG_A-HIS-03241_001_h.mov
imatges
1 imatges
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
Consulta la biblioteca del macba per més informació sobre l'obra o l'artista.
Si vols sol·licitar l'obra en préstec, pots adreçar-te a arxiu@macba.cat.
Si vols la imatge de l'obra en alta resolució, pots enviar una sol·licitud de préstec d'imatges.
contacte
per a més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels enllaços següents
per a més informació
arxiu@macba.cat