grup-de-treball--imatge-agtr0323_hjpg
grup-de-treball--imatge-agtr0323_hjpg
Grup de Treball (Grup d'artistes)
Fons Grup de Treball
Fons Grup de Treball
1972 - 1999
El Fons Grup de Treball permet documentar pràcticament tots els projectes que va fer aquest col·lectiu d’artistes i intel·lectuals, que entre el 1973 i el 1977 va desenvolupar una pràctica artística amb un marcat caràcter antifranquista en l’àmbit de l’art conceptual. Els materials documentals de conceptualització de les seves obres, les fotografies i altres mostres i elements de difusió de les exposicions i les presentacions dels seus projectes complementen les obres de Grup de Treball presents a la Col·lecció MACBA.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
autor/s
Grup de Treball (Grup d'artistes) (productor)
contingut del fons
1,89 m (6 capses, ca. 511 unitats documentals, paper, fotografies, negatius, transparències, disc digital)
data
1972 - 1999
productor
Grup de Treball (Grup d'artistes)
número de registre
A.GTR.F
idioma
Castellà, Català, Alemany, Francès, Anglès
crèdit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Grup de Treball
Catalunya
Espanya
1971 - 2000
Grup de Treball (Grup d'artistes)
artista
Grup de Treball (Grup d'artistes)
Prada de Conflent
1973
Sota el nom de Grup de Treball van dur a terme i van signar els seus treballs un seguit d’artistes que, entre el 1973 i el 1975, van dotar les seves intervencions d’un marcat compromís ideològic i polític. Aquest col·lectiu, tot i que a escala formal se’l classifiqui com un dels més clars exemples que es van donar a Espanya d’art conceptual, es va desmarcar voluntàriament de la línia marcada originalment per Kosuth. L’aparició del Grup de Treball va significar un punt d’inflexió en el marc de la cultura catalana. D’una banda, pel seu treball com a col·lectiu i, de l’altra, pel seu demostrat interès a allunyar-se de les pràctiques artístiques convencionals i inserir-se en un corrent crític en què l’art havia d’acomplir una funció social. La seva breu aportació, ben acotada i documentada, té lloc en un escenari marcat per l’inestable clima polític, que coincideix amb l’enduriment de la repressió que marca els darrers anys de la dictadura franquista. La raquítica –per reprimida– vida artística i cultural de les diverses nacionalitats que hi ha arreu de l’Estat espanyol intenta desenvolupar-se sota l’opressió que suposa la repressió sistemàtica i l’absència de llibertats d’expressió, de reunió i d’associació. A partir de les característiques d’aquest context, cal analitzar els plantejaments ideològics i els diferents aspectes de la pràctica del Grup de Treball. La unió dels membres del Grup de Treball està constituïda per 1) els plantejaments ideològics, sobre la base del materialisme històric i del materialisme dialèctic, i 2) l’estil de treball pel que fa a l’articulació dialèctica de tres tipus de pràctica: la pràctica artística, la pràctica teòrica i la pràctica d’incidència, d’intervenció i d’agitació en el medi social, sobretot en els sectors artístics i intel·lectuals. Wangen, núm. 3, d’Estocolm, setembre del 1974. Els artistes que van formar part del col·lectiu en un moment o un altre de la seva existència no pertanyien a una generació concreta, i el seu nivell de participació i implicació dins del grup va ser diferent en funció dels seus propis interessos. Així, trobem que cada una de les peces està signada per diferents components. Antoni Mercader, arran de l’exposició retrospectiva que va tenir lloc en el MACBA el 1999, va dur a terme aquest cens: Francesc Abad, Jordi Benito, Jaume Carbó, Alícia Fingerhut, Xavier Franquesa, Carles Hac Mor, Imma Julián, Antoni Mercader, Antoni Munné, Muntadas, Josep Parera, Santi Pau, Pere Portabella, Àngels Ribé, Manuel Rovira, Enric Sales, Carles Santos, Dorothée Selz i Francesc Torres. Des d’un principi, el Grup de Treball va proposar allunyar-se dels canals habituals de distribució de les obres d’art: el seu model operacional havia de ser diferent. Per assolir el seu propòsit, van utilitzar en les seves intervencions tots els mitjans possibles per dur a terme una tasca informativa no habitual en les pràctiques artístiques de l’època. Així, sempre que els va ser possible, van utilitzar la premsa escrita per donar a conèixer els seus comunicats i a les exposicions van organitzar centres d’informació. Les propostes dins del camp conceptual es produeixen de maneres molt diverses, fent ús de premisses matemàtiques, sociològiques, psicològiques, geològiques, etc., que intenten explicar i cercar els camins analítics que poden determinar el fenomen creatiu. La materialització de les obres conceptuals es pot fer de moltes maneres: s’utilitza la pel·lícula, la fotografia, la pàgina dactilografiada, enviaments postals, accions corporals, etc., es fa servir tot això com a suport o documentació d’una idea que proposa un procés de realització mental a compartir amb l’espectador lector uns resultats que no són previstos o determinats a la proposta inicial. Centrar l’atenció sobre el procés de creació més que sobre els resultats ha provocat la desaparició de l’objecte d’art com a sublimació final, cosa que representa un replantejament en la mercantilització de l’art i, per tant, implica unes conseqüències sociopolítiques. Carles Santos, «Informació d’Art Concepte 1973 a Banyoles». Es publicaria i se signaria com a Grup de Treball a la revista Qüestions d’Art. Tot i que la seva primera obra firmada com a Grup de Treball data de l’agost del 1973 –el Treball col·lectiu sobre els artistes participants a Documenta 4 (1968) i Documenta 5 (1972) de Kassel que van presentar a la secció d’art de la V Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent–, aquell any alguns dels artistes que al final van formar el grup ja havien participat, conjuntament, però a títol individual, en algunes intervencions de rellevància, com «Informació d’Art Concepte 1973 a Banyoles», o el polèmic debat suscitat pel text d’Antoni Tàpies «La creació: Art conceptual aquí» a les pàgines de La Vanguardia. Aquest col·lectiu de creació i opinió va produir poca obra, però, tanmateix, va generar múltiples textos i comunicats. Les seves activitats com a grup van passar per la realització d’obres com el Cartell per a la Solidaritat amb el Moviment Obrer i Anunciem… a les mostres Informació d’Art, tant a Tarragona com a Terrassa, la Mostra d’Art Múltiple, o la seva participació en el curs acadèmic de l’Institut Alemany de Cultura de Barcelona i la coordinació d’un número de la revista Qüestions d’Art (hivern 1974-1975). La seva reflexió artística resultava cada vegada més crítica i propera a l’activisme. Un dels últims treballs del grup va ser Document. Travail d’informations sur la presse illégale des Pays Catalans presentat a la novena Biennal de París (octubre del 1975); es tractava d’una obra documental i de denúncia sobre la premsa clandestina a Catalunya. El delicat moment polític –es vivien els últims moments agonitzants de la dictadura i s’acabava d’implantar la llei antiterrorista– va portar el Grup de Treball a no signar el seu treball, per la qual cosa queden dues pàgines del catàleg de la mostra en blanc. Després d’aquesta intervenció, el col·lectiu desapareix. Les contínues dissensions entre els seus membres, el difícil equilibri entre els propòsits de l’obra individual i els objectius del grup, com també la nova situació social després de la mort del general Franco al novembre del 1975, van conduir a la dissolució del Grup de Treball. El fons de la Col·lecció MACBA acull pràcticament el total de l’obra documentada del Grup de Treball.
llegir-ne més
documents adjunts
200 documents
Realizamos experiencias valiéndonos del medio cinematográfico [...]
document
2007
Portrait
document
2007
"Ice Cream"
document
2007
Miralda
document
2007
Esta película es una película en la misma medida que [...]
document
2007
Muntadas
document
2007
Tener salud y trabajo
document
2007
Travelling
document
2007
Los abajo firmantes, artistas y profesionales [...]
document
2007
Instant City
document
2007
[Targeta de visita]
document
2007
[Descripció del projecte "1219 mᵌ"]
document
2007
[Fotografía en acetat "1219 mᵌ"]
document
2007
[Descripció del projecte "1219 mᵌ"]
document
2007
[Fotografies "12319 mᵌ"]
document
2007
1219 mᵌ
document
2007
Juliol 72, Vilanova de la Roca, 1219 mᵌ
document
2007
1219 mᵌ x 45' x 9
document
2007
1219 mᵌ
document
2007
[Composició fotogràfica 5]
document
2007
[Composició fotogràfica 5]
document
2007
[Composició fotogràfica 2]
document
2007
1219 mᵌ
document
2007
[Composició fotogràfica 2]
document
2007
1219 mᵌ x 45' x 9
document
2007
1219 mᵌ
document
2007
1219 mᵌ
document
2007
[Composició fotogràfica 1]
document
2007
[Composició fotogràfica 3]
document
2007
[Composició fotogràfica 3]
document
2007
[Composició fotogràfica 4]
document
2007
[Composició fotogràfica 4]
document
2007
1219 mᵌ x 45' x 9
document
2007
1219 mᵌ
document
2007
1219 mᵌ
document
2007
[Composició fotogràfica 1]
document
2007
La nova frontera és una frontissa
document
2007
La mayor parte de los puntos [...]
document
2007
Arte
document
2007
La bella del Paseo de Gracia. Xénius y la Horchatería Valenciana. Con el arte conceptual hemos topado. Peinado, el rondeño de Montparnasse. Grúa en la Curia. En el entierro de Bofarull. ¿De qué viven los hippies?
document
2007
Carta : Barcelona, a Antoni Mercader, Barcelona, 1973 nov. 30
document
2007
Pla general d'activitats (treball) (práctic i teòric)
document
2007
Jordi Cerdà
document
2007
Relació dates aparició del anuncis
document
2007
Wege...
document
2007
Acció; Francesc Abad, 1/12/73
document
2007
[Fotografia Tarragona]
document
2007
[Mostra d'Art Realitat, 1973]
document
2007
Notes per un cinema al servei de la lluita de les classes populars
document
2007
Propuesta de trabajo [en el Instituto Alemán de Barcelona para el curso 73-74]
document
2007
Qüestions d'art
document
2007
Pauta per a la ponència "Art i contexte"
document
2007
Treballs rebuts a l'Institut Alemany, estiu 1973
document
2007
Secció d'Art de la Universitat Catalana d'Estiu
document
2007
Arrest of 113 in Barcelona shakes Franco's opponents
document
2007
Anuncis
document
2007
French Window
document
2007
[Proposta de treball entre el Dr. Hebel i el I.A. de Barcelona]
document
2007
Proposta treball, I. Alemany
document
2007
Article de Tàpies-paru dans "La Vanguardia" du 14 Mars 1973, Barcelona
document
2007
Terrassa, informació d'art 1973
document
2007
Tarragona, informació d'art 1973
document
2007
Olga L. Pijuan
document
2007
Programa
document
2007
[Era un naufragi]
document
2007
Prada: Entre la vanguardia cinematogràfica y Gabriel Ferrate
document
2007
Prada: "La Universitat Catalana d'Estiu" alcanza este año su máximo volumen
document
2007
Prada: medidas para resolver el problema de la continuidad
document
2007
Galeria 2, 1er piso
document
2007
[Horari de la presó]
document
2007
Befragung von 24 kunstgalerien in Madrid
document
2007
Kleinanzeingen
document
2007
Arte dramático y la universidad: el teatro, una actividad preferente en la Quinta Universidad de Prada
document
2007
Piga/taca fosca produida [...]
document
2007
[Travail de Groupe]
document
2007
Article de Tàpies-paru dans "La Vanguardia" du 14 Mars 1973, Barcelona
document
2007
Francesc Abad
document
2007
Arte conceptual aquí
document
2007
[Serra d'or]
document
2007
Plantejaments a tenir en compte abans i durant el pla general de treball
document
2007
Cinquena Universitat Catalana d'estiu de Prada
document
2007
[Notes 28/12/73]
document
2007
Carta : Zagreb, a Antoni Mercader, Barcelona, 1973 set. 24
document
2007
En aquesta mostra s'anul·len els següents serveis [...]
document
2007
[Fotografies conferència]
document
2007
Trabajo colectivo : Recorreguts
document
2007
[Proceso de producción pictográfica]
document
2007
Carpeta "Dans l'atelier"
document
2007
Coordenadas del pensamiento artístico
document
2007
Document resposta Tàpies
document
2007
Notas al texto sobre el análisis de la formación llamada pictográfica (I)
document
2007
Aquest text fou elaborat com a resposta a formulacions aparegudes a la premsa sobre l'avantguarda artística.
document
2007
Encuesta a 24 galerías
document
2007
Texte. Antoni Mercader. Mai 1973, Barcelona
document
2007
[Mostra d'Art Realitat, 1973]
document
2007
Manifiesto de los pintores y artistas de Barcelona
document
2007
Sessions de treball
document
2007
Participació Carles Santos
document
2007
Plàstics
document
2007
[Jordi Pablo]
document
2007
Informació d'art concepte 1973 a Banyoles
document
2007
Tarragona, informació d'art 1973
document
2007
Cinquena Universitat Catalana d'Estiu de Prada 1973
document
2007
Grupo Fotografia
document
2007
Reunió general 10/01/73
document
2007
Fotogramas del método empleado en la 1ª lectura de "Recorreguts". Trabajo colectivo - Barcelona, diciembre 1973
document
2007
Le journal indépendant
document
2007
Lista de films
document
2007
Hiper-realismo y monarquía
document
2007
[Tribuna de "La Vanguardia"]
document
2007
Reponse a Tàpies
document
2007
[Treball de Dorothé Selz a Prada]
document
2007
[Treball d'Alicia Fingerhut a Prada]
document
2007
[Treball a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada]
document
2007
Cita con el arte conceptual en Banyoles
document
2007
[Treball del Manel Rovira a Prada]
document
2007
Carta : [Madrid], a Antoni Mercader, Barcelona, 1973 març 15
document
2007
¿Exposición de arte conceptual en Banyoles?
document
2007
TRA 73 Col·legi d'Arquitectes, Barcelona març 1973
document
2007
Resposta Tàpies
document
2007
Cinquena Universitat Catalana d'Estiu Prada del 20 al 30 d'agost 1973
document
2007
Presentació d'experiències d'art concepte a la Llotja del Tint de Banyoles. Febrer del 1973
document
2007
Participació de Dorothèe Selz a la mostra del Grup de Treball Terrassa informació d'art
document
2007
Documentació exposada a la mostra "Terrassa informació d'art"
document
2007
Comisión de Cultura : actividades de la sección de exposiciones y conferencias
document
2007
Terrassa informació d'art. Programa dels serveis D i E
document
2007
Terrassa, informació d'art 1973
document
2007
Participació d'Alicia Fingerhut presentat a l'exposició del Grup de Treball "Terrassa informació d'art"
document
Tarragona, informació d'art 1973
document
2007
Universitat Catalana d'Estiu
document
2007
[El treball realizat fins ara]
document
2007
La capitale du Conflent à l'heure de l'Université Catalane d'été: de la section roussillonnaise à l'esthétique
document
2007
Carta : Barcelona, a Hans-Peter Hebel, Barcelona, 1973 juny 4
document
2007
Carta : Barcelona, 1973 set. 27
document
2007
Prades: la culture catalane en liberté
document
2007
La capitale du Conflent à l'heure de l'Université Catalane d'été: de la section roussillonnaise à l'esthétique
document
2007
Terrassa informació d'art. Programa dels serveis D i E
document
2007
Carta : Barcelona, 1973 set. 27
document
2007
[El treball realizat fins ara]
document
2007
[Text presentació del catàleg de la participació del grup en la Secció d'Art de la "Cinquena Universitat Catalana d'Estiu de Prada"]
document
2007
[Text presentació del catàleg de la participació del grup en la Secció d'Art de la "Cinquena Universitat Catalana d'Estiu de Prada"]
document
2007
Instituto Alemán de Barcelona : esquema de la ponencia del Grupo de Trabajo Abad--Selz
document
2007
Esquema de la ponencia del Grupo de Trabajo Abad--Selz
document
2007
L'avantguarda reflexiona
document
2007
Terrassa, informació d'art 1973
document
2007
Terrassa informació d'art. Programa dels serveis D i E
document
2007
Terrassa, informació d'art 1973
document
2007
Carta : Barcelona, a Hans-Peter Hebel, Barcelona, 1973 juny 4
document
2007
Tarragona, informació d'art 1973
document
2007
Films xerrades, taula rodona
document
2007
Carta : Barcelona, Barcelona, 1973 juny 14
document
2007
Carta : Barcelona, Barcelona, 1973 juny 14
document
2007
Carta : Barcelona, a Hans-Peter Hebel, Barcelona, 1973 juny 4
document
2007
Carta : Barcelona, a Hans-Peter Hebel, Barcelona, 1973 juny 4
document
2007
L'avantguarda reflexiona
document
2007
Esquema de la ponencia "Art i Contexte" del ciclo de ponencias "Tendencias actuales en el arte" del Instituto Alemán de Barcelona
document
2007
Texto presentación del catálogo de la participación del grupo en la Seccion de Arte de la "Cinquena Universitat Catalana d'Estiu de Prada"
document
2007
Abad - Muntadas, Prada - agost'73
document
2007
Abad - Muntadas, Prada - agost '73
document
2007
Prades: la culture catalane en liberté
document
2007
Comisión de Cultura : actividades de la sección de exposiciones y conferencias
document
2007
[Sobre Galería De Luis]
document
2007
Comunicado : (traducido del catalán)
document
2007
Nuevas tendencias en el arte. Los participantes de 'Noves Tendències a l'art' puntualizan
document
2007
Mostra d'Art Realitat
document
2007
Asociación de artistas plásticos (A.A.P.). Fines
document
2007
Ambiente Cadaqués
document
2007
[Resum d'una reunió]
document
2007
Noves tendències a l'art = Nuevas tendencias en el arte
document
2007
Informe : Nuevos comportamientos artísticos
document
2007
Arte
document
2007
[Sobre Galería Redor]
document
2007
És evident que quan es descontextualitza un fet artístic [...]
document
2007
Noves tendències a l'art = Nuevas tendencias en el arte
document
2007
Reunió 24/4/74
document
2007
[Convocatòria d'una reunió]
document
2007
[Targetes de galeries]
document
2007
Propositos de la encuesta
document
2007
[Reunió 29/4/74]
document
2007
Reunió 28/3/74
document
2007
Bibliografía mínima (a completar): primeros apartados
document
2007
[Galeria Rayuela i Galeria Seiquer]
document
2007
Aidez l'Espagne
document
2007
[Programa Nuevos Comportamientos Artísticos]
document
2007
Com a membre del comitè de selecció de la "Mostra d'Art Múltiple" [...]
document
2007
Noves tendencies a l'art : jornades de treball del 3 al 20 de desembre de 1974
document
2007
[Sobre Nueva Galería de Arte Lienzo]
document
2007
[Participació del Grup de Treball a la "Mostra d'Art Múltiple"]
document
2007
[Dossier "Mostra d'Art Múltiple"]
document
2007
Carta : Barcelona, a Grup de Treball, Barcelona, 1973 des. 19
document
2007
Carta : Barcelona, a Grup de Treball, Barcelona, 1974 abr.
document
2007
Llibre conceptual Art
document
2007
Mostra d'Art Realitat
document
2007
Mesa redonda con temario [...]
document
2007
Intercambio de ideas como instrumento de trabajo
document
2007
Galerie des Locataires
document
2007
Mostra Noves tendències art actual
document
2007
Carta : Barcelona, [Barcelona], 1974 maig
document
2007
Nuevas Iniciativas para la "Universitat Catalana d'Estiu"
document
2007
Qüestions d'art [núm. 28]
document
2007
imatges
1 imatges
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
Consulta la Biblioteca del MACBA per a més informació sobre l'obra o l'artista.
Si vols sol·licitar l'obra en préstec, pots adreçar-te a colleccio@macba.cat.
Si vols la imatge de l'obra en alta resolució, pots enviar una sol·licitud de préstec d'imatges.
contacte
per a més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels enllaços següents
per a més informació
colleccio@macba.cat