a13484--imatge-a13484jpg
a13484--imatge-a13484jpg
July, August, September 2012 = Juillet, Août, September 2012 = Juli, August September 2012 / Eleanor Brown, Eric Doeringer, Craig Dworkin, Robert Fitterman, Michael Maranda, Jonathan Monk, Edgar Orlaineta, Vanessa Place, Michalis Pichler, Seth Siegelaub, The Yes Men
2012
Llibre/catàleg d'artistes que s'apropia a l'estil del llibre/catàleg dels artistes "Carl Andre, Robert Barry, Daniel Buren, Jan Dibbets, Douglas Huebler, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Richard Long, NE Thing Co. Ltd., Robert Smithson, Lawrence Weiner: catalogue of the exhibition [July, August, September 1969]", editat per Seth Siegelaub.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
crèdit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
idioma
Anglès, Francès, Alemany
número de registre
A13484
dimensions/durada
29.7 x 21 cm
tipus de material
Monografia
any d'incorporació
2017
crèdit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
dimensions/durada
29.7 x 21 cm
idioma
Anglès, Francès, Alemany
tipus de material
Monografia
número de registre
A13484
any d'incorporació
2017
Alemanya
Exposicions
2011 - 2020
Llibres d'artistes
Opuscle
imatges
1 imatges
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
Consulta la Biblioteca del MACBA per a més informació sobre l'obra o l'artista.
Si vols sol·licitar l'obra en préstec, pots adreçar-te a arxiu@macba.cat.
Si vols la imatge de l'obra en alta resolució, pots enviar una sol·licitud de préstec d'imatges.
contacte
per a més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels enllaços següents
per a més informació
arxiu@macba.cat