Our international stamps/cancelled seals : (to) towards a marginal creative parallel philately = Nuestro libro internacional de estampillas y matasellos : (para) hacia una filatelia marginal creativa y paralela
1986
arxiu d'àudio
imatge no disponible en línia
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.

Col·lecció d'estampilles de diversos artistes enganxades en fulls solts. -- Conté un full amb la relació d'artistes.

els textos de la Col·lecció MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
col·lecció
Nuestro libro internacional de estampillas y matasellos ; 15
idioma
Castellà, Anglès
número de registre
A01763
crèdit
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
dimensions/durada
23.5 x 18.5 cm
tipus de material
Monografia
any d'incorporació
2009
imatges
1 imatges
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
Consulta la biblioteca del macba per més informació sobre l'obra o l'artista.
Si vols sol·licitar l'obra en préstec, pots adreçar-te a arxiu@macba.cat.
Si vols la imatge de l'obra en alta resolució, pots enviar una sol·licitud de préstec d'imatges.
contacte
per a més informació, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través dels enllaços següents
per a més informació
arxiu@macba.cat