Missió

El MACBA té per missió fer viure l’art contemporani i, amb una especial atenció, l’art contemporani català. Mitjançant la recerca, la generació de coneixement i la difusió, vol provocar el gaudi i l’interès per l’art i la cultura contemporània des d’una voluntat i incidència transformadora de les persones i la societat. El MACBA vol participar en la construcció d’una societat més lliure i amb esperit crític.