Línies editorials

Exposicions
Un bona part de les publicacions del MACBA surten amb la voluntat d’acompanyar i complementar les exposicions que s’hi van organitzar. Es defineix la publicació en cada cas segons el projecte expositiu, i sol incloure assajos de comissaris i experts, textos explicatius, fotografies i material gràfic de referència, biografies, bibliografies i llistes d’obres.
Col·lecció
El MACBA publica llibres vinculats a la seva Col·lecció, a la qual –amb gairebé sis mil obres– se la defineix com l’eix vertebrador del museu. Hi ha les publicacions que periòdicament en fan un balanç històric i crític, i també, en petit format, els llibres que aprofundeixen en obres i aspectes concrets.
Assaig
El MACBA té una programació cultural i formativa que inspira les línies de treball del museu. Alguns dels continguts més rellevants de seminaris, conferències, cicles de cinema i activitats diverses es difonen en els llibres d’assaig. També es publiquen assajos d’artistes i autors que es consideren d’especial interès.
Quaderns portàtils
Quaderns portàtils és una línia de publicacions de distribució gratuïta a través d’internet, disponibles a www.macba.cat. Els textos, publicats preferiblement en el seu idioma original, provenen, de diferents activitats del MACBA: conferències, autors que participen en el PEI, artistes la pràctica dels quals també implica el textual, assajos que provenen de catàlegs esgotats o altres aportacions d’autors les línies de recerca dels quals es creuen amb l’activitat del museu.
Quaderns d’àudio
Quaderns d’àudio és una línia de publicacions de textos relacionats amb la programació de Ràdio Web MACBA. L’objectiu és complementar les línies de treball de la ràdio amb l’aportació de documents inèdits. Els documents es presenten en format PDF per descarregar i imprimir.