Grups residents

Itxaso Corral Arrieta i Angelica Tognetti
Període de residència: any 2020
Itxaso Corral Arrieta i Angelica Tognetti
Ex-citadas: Saliéndonos al encuentro de prácticas para el desborde Ens preguntem sobre què passa en les formes plegades que es generen quan vessem els límits normalitzats. Desitgem submergir-nos en el flux de l’arxiu pensant en corporalitats altres, cossos no continguts, oberts i protuberants, que s’excedeixen a si mateixos, alliberen les seves siluetes per al vessament obrint-se a altres organismes o materialitats. I, al mateix temps, explorar les pràctiques artístiques excitades que temptegen formes de sortir-se dels marges disciplinaris. Proposem una lectura pròpia i particular de l’arxiu, en la què sense necessitat de partir d’un corpus específic, travessem les pràctiques artístiques sortint a la trobada, humides, poroses, esponjoses, permeables, desbordant categories, promovent l’aparició de noves formes de connectar, interrelacionar . Un procés plaent, intuïtiu, des del gaudi de l’habitar i conversar l’arxiu; que fregar-nos i excitar-nos sigui la manera d’aproximar-nos i d’explorar. Entenem l’arxiu com camp de llavors o magma de ferments, latències on poder exposar-se al brot, al contagi, a la troballa i a múltiples formes de trobada amb l’altre i allò altre. En aquest sentit ens interessa també involucrar-nos amb les persones que habiten l’arxiu: amb les que s’encarreguen de la cura i permanència d’aquestes latències, i amb aquelles que en aquest moment estiguin investigant, coneixent les seves excitacions i modes de contacte.
Rebeca Pardo (UIC), Montse Morcate (UB), Marta Piñol-Lloret (UB, UOC y ESCAC)
Període de residència: any 2020
Rebeca Pardo (UIC), Montse Morcate (UB), Marta Piñol-Lloret (UB, UOC y ESCAC)
Representacions visuals de la malaltia i el dolor en l’art contemporani Tres investigadores del projecte “Visibilitzar el dolor: narratives visuals de la malaltia i storytelling transmedia” realitzen aquesta estada d’investigació per a estudiar el paper que han tingut alguns artistes tant en la creació com en la crítica als imaginaris col·lectius elaborats des dels mass media i el seu rol en la creació de narratives visuals alternatives, profunditzant en l’arxiu i la biblioteca del MACBA. Les tres investigadores centren la seva atenció en els processos de construcció i desconstrucció de la iconografia estigmatitzant de certes malalties en les arts visuals contemporànies i realitzaran una revisió bibliogràfica exhaustiva sobre el tema, així com una revisió documental i fílmica en els arxius. En aquesta primera fase s’identificaran els casos d’estudi en els que es focalitzarà l’anàlisi més profund de com interactuen l’experimentació artística i la investigació creativa amb el marc teòric i conceptual de les humanitats mèdiques i la comunicació en salut en el que s’insereix el projecte.
Lior Zalis, Diego Posada, Ana Luiza Braga
PERÍODE DE RESIDÈNCIA: ANY 2019
Lior Zalis, Diego Posada, Ana Luiza Braga
Nous feixismes a Llatinoamèrica i en el món contemporani En aquest marc de recerca, es crearà un espai de trobada entre investigadors, artistes i activistes per tal de compartir reflexions entorn del creixement de les noves dretes a Llatinoamèrica i en altres llocs del món, mitjançant diverses eines i dispositius d’estudi en el camp de la teoria i de les pràctiques artístiques. A partir de casos concrets, es revisaran contextos situats per construir una caixa d’eines i un conjunt de pràctiques que ens ajudi a fer front a aquestes polítiques. Pensat des de la urgència i la complexitat de comprensió d’aquests fenòmens, aquest grup es planteja com un espai d’experimentació del present.