Grups

Grups

Per fer que l'accés al Museu sigui fluït, els grups han de concertar dia i hora de visita amb un mínim d'una setmana d'antelació al telèfon 93 412 14 13 o per correu electrònic (educacio@macba.cat). El MACBA confirmarà la reserva amb una carta que s'ha de presentar el dia de la visita.

Les dades que s'han d'enviar són:
— Nom del centre, institució o grup
— Adreça i telèfon de contacte
— Nombre d'integrants del grup (indicant si n'hi ha algun de més de 65 anys o menor de 14 anys)
— Nom dels responsables de grup
— Data i hora sol·licitada de visita

Es considera grup un mínim de quinze persones. Si el grup és superior a vint persones, es divideix en més d'un grup per tal de garantir una visita còmoda a les sales d'exposició. En cas que es vulgui sol·licitar una visita guiada, s'ha d'indicar en el moment de fer la reserva de grup. Els professors o responsables de grup tenen l'accés gratuït.

Informació de contacte

Tel.: +34 93 412 14 13
educacio@macba.cat

Continguts relacionats

Vídeos

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.