Gabinet de Direcció

Direcció
Membre del Consell General i de la Comissió Delegada
 • Elvira Dyangani Ose
Gerència
Membre del Consell General i de la Comissió Delegada
 • Eduard Vicente
 • Arantxa Badosa
Gabinet de Direcció
 • Cèlia del Diego***
 • Núria Hernández
Relacions Institucionals
 • Madeline Carey
 • Cèlia del Diego***
Sostenibilitat
 • Andrea Miguel
Premsa
 • Mireia Collado
 • Victòria Cortés
Desenvolupament
 • Georgina Filomeno***
 • Andrea Muriano***
Comissió assessora
 • Shumon Basar
 • Naomi Beckwith
 • Chris Dercon
 • Pablo Lafuente
 • Martí Manen
 • Jessica Morgan
*** Substitució temporal