FAQ Arxiu i Biblioteca

1. Què és el Centre d’Estudis i Documentació?

L’Arxiu i la Biblioteca del Centre d’Estudis i Documentació MACBA, que va obrir les portes el desembre de 2007, expandeixen el camp d’acció del Museu per reforçar les seves funcions com a centre de recerca, de debat i difusió del pensament.

Les dues col·leccions documentals estan especialitzades en pràctiques artístiques contemporànies, i es concentren en el mateix marc temporal que les exposicions i les activitats que programa el Museu i la selecció d’obres de la Col·lecció MACBA, amb la qual mantenen una estreta relació de continuïtat. D’aquesta manera se'n multiplica el potencial per generar noves interpretacions i lectures al llarg de la història de l’art contemporani.

Els materials documentals que constitueixen l’Arxiu i la Biblioteca s’estructuren en fons i col·leccions, entre els quals s’inclouen arxius de persones i entitats, publicacions d’artista, cartells, fotografies, invitacions i opuscles, etc., a més de bibliografia de referència i documents audiovisuals. Segons el seu grau d’accessibilitat i conservació, aquests materials es distribueixen entre la Biblioteca i l’Arxiu, que s'encarreguen de preservar-los, divulgar-ne els continguts i donar suport a la investigació sobre pràctiques artístiques contemporànies amb aquests documents com a matèria primera.

Torna a l'índex

2. Com puc arribar a la Biblioteca i a l’Arxiu del MACBA?

La Biblioteca i l’Arxiu es troben al Centre d’Estudis i Documentació MACBA, que és a la Plaça dels Àngels, 8, al costat mateix de l’edifici principal del Museu.

Torna a l'índex

3. Qui pot accedir a la Biblioteca i a l’Arxiu?

L’accés a la Biblioteca i a l’Arxiu és públic i gratuït. De totes maneres, recomanem la lectura de la normativa que regeix l’accés i l’ús dels espais del Centre d’Estudis i Documentació MACBA.

Torna a l'índex

4. Cal demanar cita per consultar la Biblioteca i l'Arxiu?

Per consultar la Biblioteca no cal demanar cita. La primera vegada que es visita la Biblioteca s'ha de presentar el DNI o el passaport al taulell de seguretat i omplir un formulari. Si heu de venir habitualment, podeu obtenir el carnet de la Biblioteca de manera gratuïta. També hi podeu accedir amb el carnet d’Amics del MACBA.

Per consultar l'Arxiu cal demanar cita. Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores a arxiu@macba.cat.

Torna a l'índex

5. Amb quins materials puc entrar a la Biblioteca i a l’Arxiu?

S’hi poden portar llibres o documents personals o que pertanyin a altres biblioteques, sempre que serveixin per complementar la consulta i estiguin relacionats amb l’estudi de l'art contemporani. També hi estan permesos els ordinadors portàtils i les càmeres de fotos . No es permet entrar amb bosses, motxilles, carteres, fundes d’ordinador, etc., que s’han de deixar a la consigna de recepció, on hi ha armariets i on també es poden obtenir les safates per col•locar-hi els materials necessaris per treballar. A la sala de lectura no es poden utilitzar telèfons mòbils, ni tampoc tisores, cúters, cola, tinta, post-its o res que pugui fer malbé els llibres. Els materials s’han de tractar amb compte. Està estrictament prohibit subratllar o marcar els llibres. No està permès entrar menjar o begudes (incloses les ampolles d’aigua).

Torna a l'índex

6. Puc accedir als catàlegs de la Biblioteca i de l’Arxiu online?

Sí, consulteu els apartats Biblioteca i Arxiu per accedir a cadascun dels catàlegs.

Torna a l'índex

7. PUC FER UNA CONSULTA EN RELACIÓ ALS FONS BIBLIOGRÀFICS I DOCUMENTALS PER CORREU ELECTRÒNIC O PER TELÈFON?

Sí, podeu adreçar-vos a la Biblioteca a biblioteca@macba.cat o al telèfon 93 481 33 66. Per contactar amb l'Arxiu podeu adreçar-vos a arxiu@macba.cat o al 93 481 79 05.

Torna a l'índex

8. Em puc connectar a Internet amb el meu ordinador portàtil?

Sí, hi ha connexió Wi-Fi. Per accedir a la xarxa cal el nom d’usuari i la contrasenya, que s'ha de sol·licitar al taulell de la Biblioteca. Les dades d'accés canvien cada dia.

Torna a l'índex

9. Puc fer fotocòpies?

Com a norma general, el Centre permet als usuaris copiar (per mitjà de fotocòpia o fotografia digital) tots els materials pertanyents a la Biblioteca que estiguin en bon estat de conservació, sempre que el procés de còpia no n’afecti l’estat i que les còpies obtingudes tinguin com a finalitat la investigació i l’estudi acadèmic. Es poden fer fotocòpies en blanc i negre i en color. Les fotocopiadores són d’autoservei i funcionen amb monedes, però no tornen canvi. A la sala de reprografia hi ha una màquina que torna canvi de bitllets en monedes. No es permet fotocopiar els documents de la reserva bibliogràfica, ni tampoc els de l’Arxiu. En aquests casos es pot utilitzar la fotografia digital com a mitjà de reproducció.

Torna a l'índex

10. Puc endur-me llibres en préstec de la biblioteca?

No, no tenim servei de préstec.

Torna a l'índex

11. Puc sol·licitar la compra d'un document per a la Biblioteca?

En general, els nostres usuaris poden suggerir la compra de publicacions per a la biblioteca. Actualment, però, ens veiem obligats a suspendre aquest servei per falta de fons per fer adquisicions. De seguida que es reprengui, revisarem aquest punt.

12. Puc concertar una visita en grup per conèixer l’espai i els serveis de l'Arxiu i de la Biblioteca?

Sí, les institucions educatives i els col·lectius professionals poden sol·licitar una visita en grup a l'Arxiu i a la Biblioteca a través dels correus arxiu@macba.cat i biblioteca@macba.cat .

Torna a l'índex

13. Puc fer una donació de llibres o altres materials?

Sí, l'Arxiu i la Biblioteca agraeix la donació de llibres i d’altres materials sobre la seva especialitat, sempre que no estiguin duplicats en el nostre fons. Si voleu fer-ne una, envieu-nos un correu a arxiu@macba.cat o biblioteca@macba.cat on s’especifiqui l’objecte de la donació.

Torna a l'índex

14. Puc fer pràctiques al Centre d’Estudis i Documentació MACBA?

Si esteu matriculats en un centre oficial d’estudis universitaris, podeu fer pràctiques al Centre d’Estudis i Documentació. Envieu-nos un missatge a centredestudis@macba.cat , amb el vostre currículum i indiqueu-nos quan voleu fer les pràctiques i quina és la vostra disponibilitat horària.

Torna a l'índex

15. Puc passar una temporada investigant al Centre?

Sí, el Centre d’Estudis i Documentació MACBA té permanentment oberta una convocatòria dirigida a investigadors, artistes i altres persones que vulguin passar un període de tres mesos (prorrogable a sis) investigant a la nostra seu.

Torna a l'índex

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.