Whole and parts, 1964-1995
Exposició

Whole and parts, 1964-1995

On Kawara "4 MARS 1973", 1973

Whole and Parts, 1964-1995 va ser la retrospectiva més completa que s’havia organitzat fins aleshores sobre el treball d’On Kawara (Kariya, Aichi-ken, Japó, 1933), considerat un dels creadors essencials de l’art conceptual.

L’exposició va aplegar les seves sèries més representatives, entre les quals hi havia pintures, telegrames i postals. S’hi van poder veure peces com One Million Years – Past i One Million Years – Future, arxivadors que contenen les dates d’un milió d’anys passats i un milió d’anys futurs; les Date Paintings, sèrie de pintures que reprodueixen la data de realització de l’obra en l’idioma del lloc on l’artista es trobi en aquell moment; les sèries autobiogràfiques I Read, I Went, I Met, I Got Up, o els telegrames I Am Still Alive.

El treball d’On Kawara no es pot categoritzar ni ser considerat únicament com una conceptualització del temps i l’espai a partir de la utilització de llenguatge i de signes; la seva obra fa referència al moviment, al desplaçament, però també a l’anul·lació de la diferència entre allò que es veu i allò que es llegeix. En paraules de Jean-Louis Maubant, comissari de l’exposició al costat de Pascal Piqué, «l’obra funciona com un manual de metafísica portàtil per a ús de tots i cadascun de nosaltres, per poc que estiguem disponibles per a la interrogació».

L’exposició Whole and Parts 1964-1995. de l’artista On Kawara. que tot i ser d’origen japonès es considera «ciutadà del món». presenta la retrospectiva més important que s’ha fet fins ara sobre el treball d’aquest artista. un dels més destacats de l’art conceptual. Té com a comissaris Jean Louis Maubant i Pascal Pique del Nouveau Musée/lnstitut d’Art Contemporain de Villeurbanne.

La mostra reuneix les sèries més representatives del seu treball, fet en diferents mitjans com ara pintures, telegrames, sèries temàtiques o postals: els arxivadors que contenen les dates del milió d’anys que han passat i el milió d’anys que ha de venir, One Million Years-past i One Million Years-future; el repertori de dates, mides o colors de les produccions anuals de les Date Paintings, als Journals; les pintures que es presenten sia com un treball de cadascun dels trenta anys transcorreguts entre el l965 i el 1995, Date Paintings, sia com a pintures executades diàriament durant tot un mes.

Today Series, sempre utilitzant vuit formats diferents i colors monocroms; les sèries autobiogràfiques que entrecreuen l’aspecte cultural, I Read, l’aspecte geogràfic, I Went, l’aspecte social, I Met, o l’aspecte temporal a les postals, I Got Up; els telegrames, I Am Still Alive; els codis, Codes, que traslladen textos en diferents sistemes de signes, i els calendaris, One Hundred Years Calendar.

El treball d’On Kawara no es pot categoritzar ni ser considerat únicament com una representació i una conceptualització del temps i de l’espai a partir de la utilització de llenguatge i signes; la seva obra fa referència al moviment. al desplaçament. però també a l’anul·lació de la diferència entre allò que es veu i allò que es llegeix.

Amb motiu d’aquesta exposició s’ha editat un catàleg, concebut pel mateix artista, que inclou una presentació de les obres i els diferents processos de treball; una selecció de textos, publicats entre el 1970 i el 1995, de diversos teòrics i crítics sobre l’obra d’On Kawara, que apareixen en l’idioma original en què van ser editats, i per acabar, una relació de les exposicions, il·lustrades amb fotografies, que va fer durant aquest mateix període.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
1 de maig 1997 – 29 de juny 1997
títol
Whole and parts, 1964-1995
dates
1 de maig 1997 – 29 de juny 1997
títol
Whole and parts, 1964-1995
artista
On Kawara
Kariya
1933
Whole and parts, 1964-1995
1 artistes