El mal d’escriptura
Exposició

El mal d’escriptura

Un projecte sobre text i imaginació especulativa
Dora García "The Prophets", 2006

El mal d’escriptura va inaugurar, al Centre d’Estudis i Documentació MACBA, una línia expositiva orientada a donar a conèixer una nova tipologia de llibre d’artista que recorre a la narració i a la ficció com a matèria principal. La sala d’exposicions es convertia així en una sala de lectura, que oferia al visitant més de 150 llibres, pamflets, quartilles, assajos, novel·les i altres documents, dissenyats per artistes decidits a trobar nous llenguatges i espais de reflexió per a l’art contemporani.

En aquestes publicacions s’hi posaven de manifest algunes característiques comunes: a banda de l’adscripció a la ficció, la gran majoria feien un ús especialment creatiu de la tipografia i del disseny, i també recorrien a canals de distribució alternatius i minoritaris. L’exposició va ser comissariada per Chus Martínez i l’artista Xabier Salaberria es va encarregar del disseny de l’espai.

Es van dur a terme tres projectes específics per a l’ocasió: El mundo explicado, de l’artista mexicà resident a Barcelona Erick Beltrán; Pourquoi Malady?, del danès Jörgen Michaelsen i 60 cartes, de David Bestué i Marc Vives.

El mal d’escriptura és un projecte força diferent de les propostes habituals. Es tracta d’una col·lecció de llibres, opuscles, pamflets, quartilles, escrits tots per artistes i que constitueixen una biblioteca molt singular.

Si tradicionalment es distingeix entre llibres d’artista i textos teòrics/crítics/biogràfics escrits per artistes, el que ens trobem aquí són textos de ficció: ficció acadèmica, ficció literària, ficció política i ficció poètica. Llibres pensats, produïts i, en gran majoria, publicats per artistes i que, tanmateix, no són llibres d’artista. Novel·les i ficcions de diversos tipus i de dubtós èxit en el món literari, ja que l’èxit depèn fonamentalment de dos factors: els canals de distribució i el caràcter experimental dels textos.

Els circuits de distribució determinen la presència dels llibres en els llocs habituals on ens adrecem per anar a buscar una novel·la. Aquests projectes veuen la llum perquè els mateixos artistes, editorials minúscules i independents o bé les institucions i centres d’art decideixen publicar-los. No hi ha agents literaris i, per tant, viuen al marge –o, més ben dit, en paral·lel– de les grans empreses especialitzades en literatura. D’altra banda, llegint aquests textos, el lector descobreix que es tracta d’un exercici de reinvenció del llenguatge i l’escriptura destinada a relacionar-se amb la producció artística; així, aquests llibres volen ser llegits per aquelles persones interessades en l’art contemporani, encara que aquesta no en sigui una intenció explícita.

El projecte, pensat per al Centre d’Estudis i Documentació del MACBA, té una data d’obertura i de tancament, però la seva presentació pública en constitueix tan sols l’inici. És un primer pas per donar a conèixer els volums de què disposem fins ara: més de 150 títols escrits per 60 artistes internacionals, la majoria pertanyents a una mateixa generació. Aquest és el resultat d’un any de rastreig, un resultat que creixerà a mesura que es localitzin més textos. En molts casos en coneixem l’existència i la publicació, però és complicat obtenir-ne còpies. L’escàs nombre d’exemplars publicats i la gran diversitat de mons en què es distribueixen no en faciliten la tasca de localització, i d’altra banda cal afegir-hi el fet que molts han esdevingut llibres de «culte» o molt buscats per la comunitat artística. La inauguració d’El mal d’escriptura s’ha d’entendre com l’obertura al públic d’una biblioteca que no sols té continuació, sinó que també podrà adoptar múltiples formats expositius o de consulta. Aquesta primera versió és fruit de la col·laboració amb l’artista Xabier Salaberria, que n’ha dissenyat l’espai.

La biblioteca no està ordenada per matèries. Seria gairebé impossible realitzar aquesta distribució sense inventar categories borgianes per ordenar els volums. Els llibres es distribueixen en l’espai de tal manera que cadascú pugui anar descobrint què és què i la millor manera de relacionar-s’hi. N’hi ha que són textos curts, d’altres novel·les que requereixen temps per a la lectura, cosa que significa que cal venir disposat a llegir i a estar amb els llibres. Hi ha més d’un exemplar a disposició del lector i usuari, de manera que un mateix text pot ser llegir per diverses persones simultàniament.

El mal d’escriptura respon a l’interès creixent del Museu per l’escriptura. Un interès que comparteix el Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA i que l’any 2010 donarà lloc a un debat i una sèrie d’activitats que abordaran l’estat de la crítica i els exercicis d’imaginació radical que suposen les iniciatives com aquesta exposició.

El projecte inclou tres treballs realitzats específicament per a aquesta primera presentació: El món explicat, de l’artista mexicà establert a Barcelona Erick Beltrán; el text Pourquoi Malady?, del danès Jørgen Michaelsen, i 60 cartes, de David Bestué i Marc Vives. El món explicat és un compendi de les teories del denominat «home corrent», el segon volum del qual es va produint i imprimint dia a dia al mateix Centre d’Estudis i Documentació. Erick Beltrán utilitza una impressora Hartmann instal·lada a l’espai del Centre per imprimir gairebé diàriament una enciclopèdia singular, fruit de les teories sobre el món recollides per un grup d’entrevistadors pels voltants del Museu. Així, un plec rere l’altre, va prenent cos un llibre, un segon volum que se suma al que Beltrán va fer en el marc de l’última biennal de São Paulo (2008).

El duo Bestué/Vives proposa l’enviament de cent cartes a persones i institucions de la nostra ciutat. La intenció és mirar d’establir un contacte directe i personal amb una sèrie de persones escollides pels artistes a través d’aquestes missives. El desús en què ha caigut el gènere epistolar afegeix raresa al projecte, ja que reflecteix, amb paraules dels artistes, un esforç per generar un «gest» que propiciï una resposta, la comunicació amb els destinataris. El text –les cartes– té la missió, doncs, d’interpel·lar la manera d’inserir-se en la realitat de cada una d’aquestes persones que participen molt directament en la construcció de Barcelona.

Comissària: Chus Martínez Producció: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
20 de novembre 2009 – 25 d’abril 2010
títol
El mal d’escriptura
dates
20 de novembre 2009 – 25 d’abril 2010
títol
El mal d’escriptura
artistes
69 artistes
comissariada per
Chus Martínez Domínguez
El mal d’escriptura
1 artistes