Apunts per a un incendi dels ulls
Exposició
Del 22 d'octubre del 2021 al 27 de febrer del 2022

Apunts per a un incendi dels ulls

Panorama 21

Apunts per a un incendi dels ulls és la primera exposició de Panorama, una nova sèrie de projectes transdisciplinaris que explora les estètiques i les pràctiques artístiques contemporànies a Barcelona i al seu voltant. Com suggereix l’«apunts» del títol, aquesta mostra col·lectiva pretén prendre nota, revelar i connectar sense ser concloent en absolut.

Apunts per a un incendi dels ulls reuneix un grup d’obres encarregades expressament i de produccions recents que s’exhibeixen a Barcelona per primera vegada. Inclou un gran ventall de disciplines, com ara la pintura, l’escultura, el treball amb paper, la videoinstal·lació, la performance, la fotografia i el tèxtil, i la impulsa el desig de defensar i verificar la realització d’exposicions in situ com a experiències que embolcallen el nostre cos com un tot sensible en l’espai.

El títol, procedent d’un poemari de Gabriel Ventura escrit el 2020, evoca una potent metàfora que fa que ens qüestionem la dominància de la visió, i ens incita a explorar una definició expandida del veure que impliqui la resta dels nostres sentits i origini noves maneres de navegar el món, de recordar i de produir coneixement.

Les obres de l’exposició van teixint certes inquietuds i certs motius sorgits de les visites d’estudi i de les converses dels curadors amb la comunitat artística. Entre d’altres, la imatge que té la ciutat de si mateixa, els conceptes de reparació i pertinença, la dissidència de gènere i la nostra relació amb la vida no-humana.

La mirada circular cobra vida pròpia en la imaginació de l’exposició, encarnada en uns projectes que exploren teatre o performance, la relació espacial entre escenari i públic i el bucle com a narrativa. Unes perspectives i unes escales que també engloben les connexions establertes pel museu amb el seu veïnat i viceversa, en una època en què potser tots ens preguntem pel nostre lloc al món i el veiem amb nous ulls.

Comissariada per Hiuwai Chu i Latitudes (Max Andrews i Mariana Cánepa Luna).

Saber més de “Panorama”

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
Del 22 d’octubre del 2021 al 27 de febrer del 2022
documentació
títol
Apunts per a un incendi dels ulls
dates
Del 22 d’octubre del 2021 al 27 de febrer del 2022
títol
Apunts per a un incendi dels ulls
documentació
artistes
18 artistes
comissariada per
Apunts per a un incendi dels ulls
2 artistes
Imatges
13 imatges
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
Ana Domínguez. Identitat gràfica de
Aquesta exposició forma part de Panorama, una sèrie de projectes transdisciplinaris que respon a la voluntat del museu d’aprofundir en la col·laboració i el diàleg amb artistes i agents culturals del nostre context.
vídeos
1 resultats
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
Apunts per a un incendi dels ulls. Panorama 21
Apunts per a un incendi dels ulls. Panorama 21
L’exposició “Apunts per a un incendi dels ulls” reuneix un grup d’obres encarregades expressament i de produccions recents que s’exhibeixen a Barcelona per primera vegada. Inclou un gran ventall de disciplines, com ara la pintura, l’escultura, el treball amb paper, la videoinstal·lació, la performance, la fotografia i el tèxtil, i la impulsa el desig de defensar i verificar la realització d’exposicions in situ com a experiències que embolcallen el nostre cos com un tot sensible en l’espai.