al

El 1999 Antoni Abad (Lleida, 1956) va engegar el projecte de creació online Z : una mosca digital que l'usuari es descarrega a l'ordinador, mitjançant un programa informàtic, i que circula lliurement per l'escriptori cada vegada que aquest es connecta a internet. Z es propaga a través de la xarxa i crea una comunitat d'internautes connectats a través de les seves mosques.

Entre setembre de 2002 i gener de 2003, les mosques d'Abad van parasitar la web del MACBA.

Projecte online d'Antoni Abad presentat en el MACBA amb motiu de la parasitació de l'edifici, la col·lecció i les xarxes digitals i analògiques de comunicació i intercanvi del museu.

Z és una mosca freeware amb pautes de comportament variable. Cada mosca es genèticament única i només viu quan el pc on habita es on-line. Concebut com un eixam virtual, Z pretén expandir-se a través de internet mitjançant el lliure intercanvi entre usuaris. Els individus poden comunicar-se mitjançant el canal Z segons diferents criteris: zona horària, mosques on-line, gràfic evolutiu de la comunitat, arbre genealògic de l'eixam, llengua, etc Els usuaris de Z poden manipular el comportament i morfologia de la seva mosca mitjançant el Z.lab, el laboratori genètic. Els mutants resultants poden intercanviar-se a través del canal Z. L'objectiu de Z es la creació d'una xarxa de comunicació distribuïda, independent de qualsevol servidor central.

Antoni Abad

És una peça pensada i realitzada per a intervenir en els processos de la comunicació persona-ordinador, només quan existeix una comunicació distribuïda. No es tracta pròpiament d'una obra de net.art ni d'una proposta d'e-mail-art, encara que pot propagar-se com arxiu adjunt de correu electrònic. Z.exe s'aproxima a la lògica dels virus sense tenir el seu efecte destructiu. Bàsicament, és un programa paràsit que rep i envia informació de i cap a un servidor i per tant tot aquell que l'instal·li en el seu ordinador i es connecti a Internet passa a formar part d'una comunitat.

Roc Parés

Artista

Antoni Abad