al

El Regne: una novel·la per a un museu va ser un projecte ideat per Dora García (Valladolid, 1965) específicament per al MACBA. La peça es presentava al públic en tres formats diferenciats però en interacció contínua: una novel·la en la qual l'autora-narradora donava les pautes d’allò que passaria a les sales del Museu i els seus voltants mentre durés el projecte; una actuació-performance en què les rutines diàries de la institució feien de teló de fons d'una sèrie de fets escenificats per actors, que seguien (o no) el guió de la novel·la; i el lloc web "El Reino" que recollia, en temps real, tots aquests esdeveniments.

Tal com anunciaven algunes de les proclames del manifest que acompanyava el projecte, «El Regne s’esdevé en qualsevol lloc del Museu i en qualsevol moment. El Regne també s’esdevé en altres llocs. És difícil definir els límits espaciotemporals del Regne

Una obra per a Internet de Dora García produïda amb motiu de: "El Regne. Una Novel·la per a un Museu".

El Regne és el museu en els somnis de l'artista, que crea una sèrie de supòsits perquè es verifiquin les situacions que ell ha profetitzat i desitjat.

Dora García

Artista

Dora García