al

Martha Rosler (Brooklyn, Nova York, 1943) ha mantingut una posició clau en el desenvolupament de nous models de pràctica artística orquestrats entorn de la voluntat de treballar políticament, és a dir, de trobar noves formes d'interacció entre l'art i les forces socials. La seva obra parteix d'una tradició del pensament i la pràctica fotogràfica d'esquerres que té els seus orígens en les avantguardes productivistes dels anys trenta. Així doncs, la fotografia i el fotomuntatge es conceben com a mitjans d'activisme més propers a les noves formes mediàtiques d'art popular que a les tradicions de les Belles Arts.

Amb aquest rerefons ideològic, Rosler travessa els anys setanta i vuitanta integrant en la seva obra múltiples influències teòriques, molt especialment les vinculades al feminisme i a la reflexió urbanística.

Martha Rosler. Posicions en el món real va ser la primera gran exposició retrospectiva dedicada a l'artista a l'Estat espanyol. La mostra va comptar amb més de seixanta obres, entre fotografies, vídeos, instal·lacions i documents.